Enkel fobi

De fleste mennesker har en eller anden fobi. Det kan være en fobi for mus, edderkopper, at flyve, højder, vand, fugle, tandlæger, små lukkede rum eller andre ting. Det, der kendetegner en fobi er angst og undgåelsen af denne enkelte ting. Man kan også have mere end en fobi på en gang.

Mange lever med fobien uden at det påvirker deres liv sønderligt. Fobien hæmmer ikke hverdagen særlig meget. Der er mange, der f.eks. lever med flyvefobi fordi de sjældent rejser. Men en fobi for fugle kan være svær at leve med, fordi den kan dukke op, når som helst og helt ukontrolleret hverdagen.

Hvorfor opstår en fobi?

Det kan virke irrationelt at være bange for en lille fugl,en lille myre, tang i havet, elevatorer, fly, busser osv, og det er det på mange måder også. Men der er altid en grund. Mange fobier opstår allerede i barndommen, men fobien kan også opstå senere i livet.

Det kan være nærliggende at tillægge “angsttriggeren”, som kan være hvilken som helst ting/dyr/eller lignende, årsagen til angsten. Fordi angstfølelsen føltes så ubehagelig vil du få en trang til at undgå “angsttriggeren” og dermed opstår der en fobi. Løsningen ligger dog ikke i at undgå “triggeren” men at lære at håndtere angsten, kroppen, tankerne og følelserne, som ligger inde bag ved.

Symptomer ved en fobi

 • Hjertetbanken
 • Sveder
 • Mundtørhed
 • Rysten
 • Vejrtækningsproblemer
 • Kvælningsfornemmelser
 • Trykken for brystet
 • Kvalme
 • Uro i maven
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Angst for at miste selvkontrollen
 • Angst for at dø
 • Hedeture eller kuldegysninger
 • Snurren i fingre, læber eller hud
 • Undgåelse af den angstfyldte ting

Hvad kan du gøre ved din fobi for at slippe den?

Kognitiv adfærdsterapi mod fobi

Kognitiv adfærdsterapi, bliver ofte anvendt når du vil slippe en fobi. Her lærer du gradvist at nærme dig den situation du har en fobi for.

Ved kognitiv adfærdsterapi bruger du flere parametre til at justere den angstspiral du er hvirvlet ind i. Ved at arbejde med tankerne påvirker du de tankerækker, som oftest ligger forud for din angst. Her arbejdes også med dine skemata – de grundholdninger du har om dig selv, og levereglerne du har sat op for dig selv og som er med til at vedligeholde angstens tag i dig.

Stressreducering kan afhjælpe din fobi, da fobierne opstår når kroppen i forvejen er i “alarmberedskab“.

Eksponering

Hvis du har en fobi har du med stor sandsynlighed mærket angsten når du nærmer dig den ting du har en fobi for, og har derfor sikkert også tilrettelagt din tilværelse så du undgår konfrontation med den.

Den undvigende adfærd hjælper dig lige i det minut hvor du beslutter dig for at undgå den, men det er en kortvarig fornøjelse, da angsten på denne måde bliver vedligeholdt. Næste gang du nærmer dig situationen vil du igen føle angst, og måske endda endnu mere fordi overbevisningen om at du er i fare er blevet bekræftet. Derfor er det vigtigt at du med små, men sikre (og trygge) skridt eksponerer situationen – dét der kaldes gradueret eksponering.

Når du eksponerer gradueret, tager du et lille skridt af gangen og nærmer dig stedet eller situationen lidt efter lidt. Når du eksponerer, måler du dit angstniveau hele tiden. Du bruger en angstskala, som du hele tiden forholder dig til så dit angstniveau ikke bliver for højt, men samtidig højt nok til at du udvikler dig og oplever success. Overeksponering er når du eksponerer og dit angstniveau er for højt til at det føles som en sejr. Hvis du overeksponerer slækker du lidt på udfordringen, så angstniveauet falder igen.

Brug mindfulness til at slippe din fobi

Mindfulness har en dokumenteret reducerende effekt på stress og angst. Mindfulness er en gammel tibetansk tradition for meditation, som træner bevidst nærvær, dvs. nærvær og opmærksomhed. Når du er til stede i núet, og opmærksom på den situation du befinder dig i er det svært at føle angst. Dvs. du træner dit fokus så du kan flytte det med dine tanker, fra at tænke på dét, der giver dig angst – til at tænke på den situation du befinder dig i.

Mange af vores tanker tolker og vurderer på fortiden eller fremtiden, og disse vurderinger og fortolkninger kan medbringe mange følelser – og også angst. Derfor forsvinder angsten, når du fokuserer neutralt på det der er omkring dig i øjeblikket.

Mindfulness giver dig selv en pause men er også en metode der reducerer angsten mens den står på eller er på vej til at bygge op.

Terapeutisk behandling mod fobi

Du kan anvende mange metoder at anvende mod en fobi, og mange terapeuter vil give deres argument hvorfor en metode er bedre end en anden. Psykoanalyse, gestaltterapi, drømmetydning. Især adfærds terapi er effektivt til at slippe en fobi.

Kropslig behandling for fobi

Vejrtrækningen kan med fordel trænes, så du med din krops ro kan afværge hyperventilation og angst fremkaldende følelser når du nærmer dig den ting eller situation du har en fobi for.

Afspændingsøvelser er vigtige i forhold til at holde kroppen nede på et naturligt spændings-forhold og derved nedsætter chancen for at opleve angst.

Sund kost og motion kan forebygge angst og enkel fobi.

Hypnose mod fobi

En fobi, der er enestående og har afsæt i få, specifikke årsager, kan i nogle tilfælde afhjælpes med hypnose. Dog kan en fobi være en del af en større kompliceret følelsesmæssig proces og være vanskelig at lokalisere og bearbejde. Har du en fobi kan du forsøge dig med hypnose, men du bør vide på forhånd, at ikke alle kommer af med deres fobi med hypnose.

 

Indlægget her er blevet læst 3927 gange!