fbpx

Disclaimer

Slip Angsten er en hjemmeside og et forum for alle, der har brug for at dele deres erfaringer eller læse og lære om angst. Formålet med Slip Angsten at skabe et sted, hvor det er tilladt for alle at snakke åbent om og diskutere angst på præcist det plan, man er, og har behov for at være på. Hjemmesiden og forumet er for alle uanset om man selv er angstramt, pårørende eller interesseret i at vide mere om emnet.

Anvendelse og brug af Slip Angstens hjemmeside er ensbetydende med accept af nedenstående betingelser og brugen sker på egen risiko. Hjemmesiden er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Den danske version af hjemmesiden og dens indhold har derfor forrang for andre sprogversioner af hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelser

Slip Angsten er for angstramte, pårørende og interesserede. Stifteren bag Slip Angsten; Lise Kryger, er ikke faguddannet indenfor psykiatri, psykologi eller har anden terapeutisk uddannelse. Materialet på hjemmesiden er leveret af forskellige personer og oplysninger, fakta og idéer er under konstant udvikling, idet der hele tiden kommer nye erfaringer og viden til. Slip Angsten tager derfor forbehold for trykfejl samt rigtigheden, unøjagtigheder eller overtrædelse af ophavsrettigheder eller udøvelse af ulovligheder, som brugeren måtte udøve ved brug af Slip Angstens hjemmeside.

Opdages misforståelser eller direkte fejl i det offentliggjorte materiale, opfordrer Slip Angsten til at der rettes henvendelse via [email protected] eller ved at klikke her så indholdet kan rettes hurtigst muligt. Alle, der har en større eller dybere viden om det specifikke emne, bedes derfor om at rette henvendelse med ændringerne til Slip Angsten.

Slip Angsten endvidere til at udvise forsigtighed ved udveksling og oplysning af personlige informationer på hjemmesiden som deles med andre f.eks. telefonnumre, navneoplysninger eller adresser. Ved at bruge Slip Angstens hjemmeside anerkender brugeren at

  1. Slip Angsten ikke kan garantere sikkerhed eller beskyttelse af privatlivets fred, for så vidt angår oplysninger, der gives via internettet og ved e-mailmeddelelser, og fritager os for enhver form for ansvar i forbindelse med tredjeparters brug af sådanne oplysninger;
  2. Slip Angsten ikke er ansvarlig for og ikke kan kontrollere andres brug af oplysninger, en bruger giver dem, og at brugeren bør være forsigtig med valg af personlige oplysninger, der gives til andre gennem Slip Angstens hjemmeside; og
  3. Slip Angsten ikke kan påtage sig ansvar for indholdet af meddelelser, der er sendt af andre brugere af hjemmesiden, og fritager os for enhver form for ansvar i forbindelse med indholdet af meddelelser, brugeren måtte modtage fra Slip Angstens andre brugere. Slip Angsten kan ikke garantere og påtager sig intet ansvar for verifikation af nøjagtigheden af de oplysninger, der gives af andre brugere af hjemmesiden.

Slip Angsten tilstræber at gøre alt for at informationen på hjemmesiden til enhver tid er opdateret. Informationen på Slip Angstens hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Slip Angsten er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden.

Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Slip Angsten for indholdet af den side, der linkes til.

Slip Angstens hjemmeside må ikke anvendes til ulovlige formål og vi kan afslå at tildele et brugernavn, der repræsenterer en anden person, er beskyttet af varemærke- eller ophavsretten, eller som vi, efter eget skøn, finder anstødeligt eller på anden måde fornærmeligt.

Manglende overholdelse af ovennævnte regelsæt kan medføre udelukkelse fra Slip Angstens hjemmeside. Afhængigt af misbrugets karakter vil brugeren modtage en advarsel forud for udelukkelsen. I grovere tilfælde vil brugere få afslag ved efterfølgende forsøg på at oprette en ny profil. I særligt grove tilfælde af misbrug og ved gentagne overtrædelser af Slip Angstens regelsæt, vil brugerens IP-adresse blive blokeret, hvorefter brugeren ikke kan opnå adgang til Slip Angstens hjemmeside.

Erstatningsansvar

Slip Angsten kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Slip Angstens hjemmeside eller råd og vejledning givet på hjemmesiden. Slip Angsten kan endvidere i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for virusangreb forårsaget af brugen af Slip Angstens hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. Endvidere kan Slip Angsten ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab eller skader forårsaget ved nedbrud, misbrug eller ulovlig brug af nogle af vores medlemsservices.

Slip Angsten skal holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Slip Angstens hjemmeside.

Rettigheder

Alle navne, logoer og varemærker på Slip Angstens hjemmeside tilhører Slip Angsten og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Slip Angsten.

Alt indhold, der lægges på siden af tredjemand, tilhører Slip Angsten så snart indholdet er lagt på siden, uanset hvilken art indholdet har. Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software mv. tilhører enten Slip Angsten eller Slip Angstens samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning. Brugere af hjemmesiden må bruge, se, downloade og gemme indhold fra Slip Angstens hjemmeside, så længe det sker til personligt og ikke-kommercielt brug og under forudsætning af, at Slip Angstens rettigheder ikke krænkes.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af hjemmesiderne eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Overdragelse

Slip Angsten har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

Personoplysninger

Du opfordres til at gennemlæse Slip Angstens retningslinier for beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred forud for anvendelsen af Slip Angstens tjenester.

I forbindelse med din tilmelding til Slip Angstens nyhedsbrev indsamles oplysninger om din e-mailadresse med henblik på fremsendelse af information til dig. Du har altid mulighed for at afmelde dig.

Oplysninger om din e-mailadresse vil alene være genstand for Slip Angstens behandling og videregivelse sker ikke til tredjemand uden din accept. Slip Angsten benytter dine personlige oplysninger til udsendelse af e-mails med indhold, der skønnes relevant af Slip Angsten, der samtidig bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Slip Angsten behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

Slip Angsten bruger cookies på sin hjemmeside og på de relaterede hjemmesider. En cookie er en lille tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Ingen af disse oplysninger kan lede til en konkret identificering af en bruger og benyttes kun for at du mere effektivt og nemmere kan bruge Slip Angstens hjemmeside. Cookierne indeholder ikke personlige oplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger. Slip Angsten benytter sig af Google Analytics og Google Webtools.

På Slip Angstens hjemmeside vil der forekomme links til andre websites eller til integrerede sites. Slip Angsten er ikke ansvarlig for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Du opfordres til, altid i forbindelse med at du besøger andre websites, at læse indehavernes politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

Se side om Cookies og privatlivspolitik her!

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser, kan du rette henvendelse til [email protected].

Persondataforordning

Se side om persondataforordning her!

Andet

Slip Angsten har til enhver tid ret til at revidere betingelserne for brug af hjemmesiden. Slip Angsten forbeholder sig endvidere retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på hjemmesiden samt at nedlægge hjemmesiden.

Hvis en del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

Enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugen af Slip Angstens hjemmeside eller som følge af nærværende betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for domstolene i Danmark, hvor processproget skal være dansk.

Betalingsbetingelser

Kortnummer og udløbsdatoen finder du altid på forsiden af dit betalingskort.

Kortnummer indtastes altid uden mellemrum. Kontrolcifre finder du på bagsiden af dit kort, jvf. informationen herover.

Du køber ydelsen af Slipangsten.dk som ejes af Overflod.dk (som også er registreret som ejer af domænet Slipangsten.dk) (CVR Nr.: ), Adresse: . Email [email protected] (tlf. ). I prisen er der indeholdt betalingsgebyr til kortudsteder.

Når der indsamles personoplysninger via mit website, sikrer jeg, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Kun indehaveren og programmør for Slipangsten.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Betalingsmåder

Betalingsbetingelser for betalingskort:
Der opkræves ikke gebyr ved betaling med betalingskort.

Ved betaling med betalingskort skal du opgive dit betalingskortnummer, udløbsdato og kontrolcifre.

Share
Tweet
Share
Email
0 Shares

Privacy Preference Center