fbpx

Hvad er angst – din ultimative angst wiki

Angst wiki: Hvad er angst? Hvordan føles angst? Kan man dø af angst? Hvad er amygdala for noget? Og hvad betyder de mange ord om angst egentlig? Få svar på dine spørgsmål om angst her i denne artikel (udvikles løbende).

Har du et spørgsmål til hvad angst er? Skriv dit spørgsmål om angst herunder i kommentarfeltet og hvis jeg finder spørgsmålet relevant for blog indlæggets emne, besvarer jeg det her, som et nyt punkt i indlægget. Du kan også komme med ideer til nye punkter.

Bemærk, at jeg skriver kort om de enkelte punkter, dette er ment som en angst wiki og er derfor ikke 100% uddybende omkring ethvert emne.

Først lidt ord omkring, hvad angst er…

Hvad er angst?

Angst er en naturlig følelse og en del af det at være menneske. Følelsen af angst hjælper os med at overleve alverdens trusler og farer. Angst får os til at føle et voldsomt ubehag så vi handler på det vi oplever som truende eller farligt.

Når den sunde angst kommer ud af balance

Angst kan være den drivkraft der skubber os videre og fremad, så vi yder og præsterer. Angst kan være grundlaget for nye tanker om nye livsvilkår –og angst kan få os til at træde varsomt i spidsbelastede situationer.

Men nogen gange er angst hæmmende for selv samme ting – f.eks. hvis du reagerer på urealistiske forestillinger eller forældede handlingsmønstre.

For nogle fylder angst så meget, at det hæmmer deres liv, gør tilværelsen kompliceret og svær at udholde. Her er der tale om en decideret angstlidelse. Angst adskiller sig fra depression ved at være fokuseret mod fremtidige frygtscenarier – hvorimod depression er mere bagudrettet mod fortiden.

Men, hvad er angst egentlig? Få svar på dine spørgsmål her i denne angst wiki.

Generelle spørgsmål om angst

Hvad er definitionen af angst?

Her får du Wikipedias definition på angst – og her får du min definition på angst.

Hvad består angst af?

  • Følelser (ængstelse, angst, panik)
  • Tanker (nu sker det igen, der er noget galt el. lign.)
  • Kropslig reaktion (spændinger, hjertebanken, vejrtrækningsproblemer m.m.)
  • Adfærd (adfærd der forhindrer truslen, bevægelse, kropsholdning, tale, o.a.)

Er frygt og angst det samme?

Frygt er fokuseret på en konkret aktuel trussel, som du har en realistisk grund til at frygte. Fx frygter du at blive kørt over af en bil, hvis du står midt ude på en motorvej.

Angst er mere diffus og fremadrettet. Det handler ofte om ting vi er bange for kan ske i fremtiden. Hvad nu hvis….det ene eller den andet sker..

Angst er ofte rettet mod situationer som ikke er farlige i realistisk forstand. Men tænker du om dem på en bestemt, negativ måde, fremkalder det angst. F.eks. er det ikke specielt livstruende at møde en mus, men måden du kobler negative tanker og følelser om mus sammen i dine tanker – antænder det en følelse af angst. Koblingen føles meget ægte og du reagerer på musen, som var den livsfarlig.

Hvem kan få angst?

Alle kan få angst. Mænd, kvinder, børn, unge, gamle, stærke, svage, dygtige, kloge, ukloge, smarte, usmarte, heldige, uheldige, rige, fattige, folk i arbejde, folk uden arbejde, studerende, hjemmegående… jeg kunne blive ved. Det, der i sidste ende gør udfaldet om at blive ramt af angst handler om en særlig kombination af kultur, biologi, opvækst, kommunikation, personlighed, oplevelser, historie m.m.

Har du angstfaktor?

Kan du dø af angst?

Neeeej! Angst er ikke farligt. Det er “kun” en følelse eller måske rettere en reaktion. Angst føles bare, som om du er i fare. Angst er ikke for sjov og lysten til at leve kan til tider forsvinde. Men selve det at føle angst er ikke farligt.

Det er aldrig nogen som er kommet til skade af angst…men…vi kan nogle gange få problemer, store problemer, af alt det vi gør for at komme af med angsten

Hvad kan du få angst for?

Du kan være bange (læs angst) for alt. Det kan være lige fra en simpel fysisk ting til personer, dyr, situationer, steder, oplevelser, transport, følelser, kritik, negativ vurdering, positiv vurdering, at komme væk hjemmefra, at være i små rum, bestemte lokationer, bestemte steder i et rum, biografer, mad, det modsatte køn… ALT uanset, hvor mærkeligt det end må virke. Det der vækker din angst kaldes for angsttriggere.

Bagved de mange angsttriggere kan der ligge en grundlæggende angst for uvished. Uvished om, hvad der sker om lidt, i morgen og i fremtiden. En anden typisk angst, der kan ligge bagved angsttriggerne er en angst for at miste kontrollen – angst for kontroltab. Eller en grundlæggende angst for at miste kærlighed og opmærksomhed.

Dybest set (og i mange tilfælde godt skjult) handler angsten om fysisk eller psykisk overlevelse – i en eller anden forstand.

Kan du blive gravid, selvom du har angst?

Ja, det kan du. Læs mere om angst og graviditet her.

Hvilke omkostninger og konsekvenser medfører angst?

Det er forskelligt fra person til person, hvor mange og hvor store konsekvenser angst medfører. Nogle oplever hurtigt at slippe angsten og får dermed kun få konsekvenser. Men har du har kæmpet med angst i længere tid, kan selve kampen mod angsten have medført ekstremt store omkostninger og konsekvenser. De kan både være personlige, fysiske, sociale, uddannelses- og arbejdsmæssige, økonomiske og seksuelle m. m.

Sådan mindsker du omkostningerne ved angst

Mange, der lever med angst i længere perioder, oplever tilbagevendende depressioner. Omvendt, kan en depression også være det der udløser angst.

Hvilke myter, florerer der om angst?

Myterne om angst bliver heldigvis færre og færre efterhånden, som viden om angst når ud til flere og flere. Dog, er der stadig flere angst myter der florerer.

Her punkterer jeg 7 angstmyter om, hvad der virker angstreducerende.

Er angst et tabu?

Da Lise K. startede Slipangsten.dk i 2008 var angst et langt større tabu, end det er i dag. Siden 2008, er der sket en eksplosion i antallet af åbenbaringer omkring angst. Flere og flere står frem og fortæller om deres angstlidelse og flere og flere åbner også op om det offentligt. Men selvom tabuet er blevet mindre, tror jeg stadig rigtig mange oplever en form for tabu og skam i forbindelse med det at stå ved eller vise sin angst.

For mange er angst stadig et tabu

Hvad sker der, når du får angst?

Hvad er et angstanfald?

Et angstanfald er når du overvældes af ekstrem angst. Et angstanfald er når din angst maxer helt ud og bliver så voldsom, at det svarer til 8-10 stykker på angst skalaen (hvor 0=ingen angst og 10=panisk rædsel). Angstanfaldet kan være kortvarigt men også vare i længere tid. Angsten falder altid igen på et tidspunkt, da kroppens parasympatiske system vil efter et stykke tid selv nedregulerer angsten.

5 ting du kan gøre, når du får et angstanfald

Hvad er kamp/flugt mekanismer?

Den fysiologiske reaktion på angst er styret af organismens ‘kamp/flugt’ mekanismer – også kaldet ‘det autonome nervesystem’, som består af det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem.

Det sympatiske nervesystem, gør det muligt for kroppen at reagere hurtigt og især i forhold til angreb og flugt. Det fungerer ved at stresshormonerne ‘adrenalin’ og ‘noradrenalin’ pumpes ud i kroppen for at tilsætte din krop ekstra energi og udholdenhed.

Det ‘parasympatiske’ system normaliserer og stabiliserer kroppen og bringer bagefter din krop tilbage til normal tilstand. Det autonome nervesystem ligger uden for viljens kontrol og er altså derfor ikke noget, du selv kan styre eller kontrollere.

Hvad foregår der i hjernen, når du får angst?

Angst er en kombination af mange processer der kædes sammen til det, du mærker som angst. Hjernen registrerer alle dine sanser, tanker, forestillinger og adfærd og sammenkobler det du oplever med tidligere oplevelser. Hvis disse samlede informationer minder hjernen om en tidligere oplevet fare eller trussel, slår den alarm og udløser uro, nervøsitet, stress eller angst.

Læs mere om, hvad der sker i hjernen under angst her.

Hvad er amygdala?

Amygdala er det jeg kalder for din lille “farescanner”. Amygdala, er en lille mandelformet del af din hjerne. Vi har to af dem. De sidder på hver sin side i pandelappen. Den scanner dine tanker, følelser, fornemmelser, sanser og dine omgivelser døgnet rundt for at tjekke, om du på nogen måde skulle være i fare. Den husker på alle de farer og trusler, du tidligere har oplevet, og arkiverer dem så den kan genkende dem, når du udsættes for dem igen.

Opdager amygdala at du nærmer dig en situation, den mener er farlig, slår den øjeblikkelig alarm – det, du oplever som angst. Meningen er så, at du skal handle for at overleve.

Men amygdala er så hurtig på aftrækkeren at den ikke altid giver dig tid til at vurdere om det, den tror er fare, nu også er “ægte” fare. Det sker ofte, når du er stresset eller har været under pres gennem længere tid. Så tager amygdala ofte fejl og kommer til at slå alarm, selvom du ikke er i reel fare.

Hvilke angsttyper findes der?

Du kan opleve at din angst viser sig i et bestemt mønster. Disse mønstre har man valgt at samle i kategorier som fx panikangst, socialangst, sygdomsangst osv. Du kan godt opleve at have flere end en bestemt angsttype på samme tid.

Læs mere om forskellige angsttyper her: Generaliseret angst I Socialfobi / socialangst I Enkel fobi I Agorafobi I Panikangst I Sygdomsangst I OCD

Flere typer/fobier: Emetofobi I Blodfobi I Eksamensangst I Angst for duer

Hvad er angst for angsten (forventningsangst)?

Angst for angsten er, når du allerede har oplevet angst og efterfølgende bliver angst blot ved tanken eller forestillingen om at få angst igen. Angst for angsten kan udløses blot ved tanken om noget, der har med din angst at gøre.

Alt om angstsymptomerne

Angst giver sig udtryk i en blanding af rigtig mange symptomer. Jeg har skrevet om de mange angstsymptomer, du kan opleve, her.

Hvorfor banker hjertet så hurtigt?

Når du oplever angst, øges din hjerteaktivitet med forhøjet puls og blodtryk for at føre ilt og blod ud i de store muskelgrupper for at gøre dem ‘kampklare’. Hjertebanken, mærkes som hurtigere eller kraftigere – og nogle oplever også ekstraslag.

Hvorfor spændes og ryster musklerne?

Den øgede blodtilførsel til musklerne gør dem klar til at flygte eller kæmpe. Men hvis ikke du flygter eller kæmper undertrykker du trangen, hvilket får musklerne til at spændes og dermed ryste.

Hvorfor prikker det i hud, fingre, tæer og læber?

Når du oplever angst føres der også blod væk fra de store muskelgrupper hvilket vil medfører, at du kan opleve din hud, fingre og tæer som kolde, med prikkende og ‘døde’ fornemmelser.

Få mine 3 bedste tips til at stoppe den snurrende fornemmelse

Hvorfor trækker du vejret så hurtigt?

For at tilføre blodet mere ilt, trækker du vejret hurtigere og hyperventilerer måske også. Hyperventilering, kan føles som åndenød, pressen for brystet, kvælningsfornemmelser og svimmelhed.

Hvorfor sveder du ekstra meget, når du er angst?

Når du er angst, skaber din krop en hel masse energi. Dette skaber overskudsvarme og får dig til at svede ekstra meget.

Hvad sker der med din fordøjelse, når du er angst?

For at få energi til at komme væk fra faren, bliver din fordøjelses aktivitet nedsat. Dette kan f.eks. nedsætte din spyt sektion som så medfører mundtørhed. Den manglende aktivitet i tarm- og mavesystemerne kan medføre, at du får kvalme, ‘sommerfugle i maven’ og ondt i maven.

Hvordan opleves det efter angst?

Når angsten letter igen er det helt normalt at føle stor udmattelse, træthed og udkørthed.

Hvad er årsagerne til, at du får angst?

Det findes ikke et svar på dette spørgsmål som alle eksperter er enige om er det rette. Men mange mener, at årsagen til, at vi udvikler angst, er en kombination af både psyko- sociale og biologiske faktorer.

Kan mobning medføre angst?

Der er meget der tyder på, at mobning kan være medårsag til at du udvikler angst – både mens mobningen finder sted og senere i livet. Her er lidt om mobning og angst.

Angstbehandling

Hvad er Bæredygtig angsthåndtering?

Bæredygtig angsthåndtering er et udtryk, jeg har fundet på, og som indebærer de værdier Slip Angsten står for. Du kan læse om Bæredygtig angsthåndtering her.

Hvad er angstværktøjer?

Angstværktøjer er øvelser, metoder og teknikker, du benytter dig af, for at få din angst til at slippe.

Angstværktøjer er redskaber, som hjælper dig med at mestre forskellige discipliner indenfor det at slippe angst. F.eks. kan du bruge:

  • mindfulness teknikker til at lade bekymringer om fremtiden tilbage være, så angsten slipper
  • afspændinger til at nulstille din stressede krop, så angsten ikke får så nemt fodfæste i dig.
  • eksponering, til at nærme dig situationer, du ellers undgår pga. angst
  • ACT (en terapeutisk eller coachende metode) som hjælper dig til, at håndtere dine tanker og følelser mere effektivt og til  at blive bevidst om dine værdier, så du skaber livskvalitet i dit liv – også selvom du indimellem rammes af angst.

Vil du gerne prøve ACT? Kontakt mig her 🤎

Lær dine selvhjælps værktøjer at kende

15 værktøjer til angsthåndteringsværktøjskassen

Hvad er angst strategier?

En angst strategi er en retning og plan, du vælger at følge for at slippe din angst. Det kan fx være, at du ønsker at sænke dit stressniveau i en periode og benytter dig af stressreducerende strategier – som f.eks. afspændinger, problemløsninger, uddelegering af opgaver, grænsesætning m. m. Du kan også benytte dig af mange andre angst strategier som f.eks. mindfulness strategier, kognitive strategier, adfærdsstrategier m. m.

Her er f.eks. 7 angst strategier der gør det modsatte (nogen gange er det lettere at se det hele på hovedet).

Hvilke terapier hjælper mod angst?

Det findes flere terapeutiske metoder, der kan hjælpe dig med at slippe din angst. Jeg har skrevet om angstterapier her.

Hvilken terapi, skal du vælge til din angst?

Det kan være svært at vælge én bestemt terapeutisk metode mod angst. Nogle responderer vældig godt med en metode – mens andre har brug for noget helt andet. Min anbefalning er, at vælge en terapeut som arbejder evidensbaseret og har tilstrækkelig træning og uddannelse i psykoterapi, en psykoterapeut som er medlem i Dansk Psykoterapeut forening eller en autoriseret psykolog.

Læs mere om terapeutiske metoder her.

Hvorfor virker mindfulness på angst?

Udover at virke stressreducerende, har mindfulness rigtig god virkning på angst pga. dens helt specielle teknikker. Nogle af disse teknikker hjælper dig med at skabe fokus på nuet, som er en lille finte, der gør at angsten slipper.

Læs mere om Derfor virker mindfulness på din angst og her: Kan mindfulness overhovedet bruges til noget?

Mindfulness

Hvad er ACT?

ACT står for ‘Acceptance and commitment therapy’ og er en af de psykologiske retninger, du kan lære at håndtere din angst med. Læs mere om hvad ACT er. Ved ACT arbejder du bla. meget med accept, mindfulness og dine indre værdier. Med ACT som værktøj arbejder du henimod værdibaserede mål, mens du samtidig lærer at rumme og acceptere, at du også til tider mærker ubehagelige følelser og fornemmelser – og angst. ACT hjælper dig især med at skabe et værdifuldt og tilfredsstillende liv – også selvom, du indimellem rammes af angst.

Jeg skulle tage mig selv i hånden for at finde de sande værdier og slippe min angst

Kan du belønne dig ud af din angst?

En stor del af din angst bliver vedligeholdt, fordi du belønner den på en eller anden måde. Læs mere her: Belønningen, der vedligeholder din angst.

Kan du lære at håndtere din angst samtidig med, at du tager medicin?

Ja, det kan du. Faktisk anbefales det dig, der tager medicin mod angst, at du samtidig lærer at håndtere angsten med terapi og værktøjer.

Virker antidepressiver/medicin mod angst?

Dette er et spørgsmål med mange svar og mange vinkler. Nogle oplever, at antidepressiver virker for deres angst mens andre oplever, at de ikke virker. Der er stor diskussion om, hvorvidt de overhovedet er gode at tage og hvilke konsekvenser, antidepressiver har. Her er lidt om angst og medicin. Læs mere her: Medicinens paradoks

Hvordan slipper du dine antidepressiver?

Det er uhyre vigtigt at du rådfører dig med din læge, når du vil slippe antidepressiver. Det kan være fristende at stoppe fra den ene dag til den anden eller trappe ud over nogle uger. Men faktisk anbefales det, at du bruger rigtig god tid på at trappe ud. Alt efter, hvem du er, situation, dosis og periode, du har taget antidepressiverne i – vil 6-12 måneder være en realistisk tidsramme for at undgå tilbagefald med fornyet angst. Rådfør dig altid med din læge!

Tips til mindre angst, når du vil slippe antidepressiverne

Hjælper de sociale medier mod angst?

I nogle tilfælde ja. I andre tilfælde nej. De sociale medier kan hjælper dig med at skabe fællesskab omkring det at slippe angst. Du vil opdage, at du slet, slet ikke er alene. Men de sociale medier er også en fælde og tidsrøver, som stjæler af dit nærvær og kan skabe unødig frustration. Nogle vil endda opleve at føle så stærkt for de ting der bliver skrevet på de sociale medier, at de kan have svært ved at slippe det igen.

Hvad du bør vide om angst på Facebook

Kan du få angst af at være på de sociale medier?

Er det rigtigt, at det hjælper at ‘doodle’?

At fokusere på noget så intenst som det er at tegne, doodle eller nørde med andre ting kan have en god effekt på angst. Det har det, fordi det bringer dig tilbage til nuet og skaber nærvær.

Mindskes angst ved rygestop?

Rygning er vist ikke godt for ret meget. Nogle vil måske sige at de oplever mere angst, når de prøver at standse med at ryge. Jeg selv har kun haft ekstremt gode erfaringer i forhold til at slippe min egen angst, da jeg holdt op med at ryge.

Hjælper yoga mod angst?

Rigtig mange oplever en både stress- og angst reducerende virkning, når de dyrker yoga. Det er dog vigtigt, at du er opmærksom på dine personlige grænser, da de mange, seje udstræk godt kan åbne op for undertrykte og gemte følelser.

Kan kosten påvirke din angst?

Alt der vedrører din krop og dit sind kan påvirke din angst. Derfor er det også meget nærliggende at kigge på den kost og drikkelse, du indtager. Jo mere naturlig og sund balance der er i din krop – jo mere forebygger du, angsten i at udvikle sig. Læs mere om Spiller kost og sundhed en rolle for din angst?

Virker selvhjælp mod angst?

Selvhjælp mod angst virker i allerhøjeste grad. Det er nok de færreste angstramte der undgår en tur forbi psykolog eller anden terapeut, men det meste arbejde med at slippe angsten foregår mellem terapierne i dit virkelige liv. Her er det vigtigt at lære dig selv at kende og forstå din egen angst, lære hvornår angsten udløses og hvad du kan gøre, så den slipper sit tag i dig igen.

Hjælper det at skrive/blogge om din angst?

Det kan være ren terapi at skrive/blogge om din angst. Du bearbejder de chok og traumer, din krop og sind har været igennem under en angstoplevelse (eller periode med angst), får sat ord på og kan nemmere slippe angsten igen.

Angst ord, begreber og vendinger

Hvad er stressrelateret angst?

Stressrelateret angst er angst, der udløses pga. længerevarende stress. Angst påvirkes af stress og forklarer hvorfor stressreducering er ekstremt vigtigt, når du vil slippe din angst. Læs mere om stress og angst her.

Hvad er en angstdiagnose?

En angstdiagnose er når din læge (og i nogle tilfælde en psykolog) har undersøgt dig og vurderet, at du lider af angst. Du behøver ikke at få stillet en diagnose for at vide, at du lider af angst. Nogle føler en tryghed ved at vide, at dét de mærker er angst. Andre er ikke i tvivl om, at det de mærker er angst.

Hvad er angst terapi?

Terapi betyder behandling. Psykoterapi betyder psykologisk behanding. Når du går i et terapeutisk forløb – eller får terapi – kan man sige at du får psykologiske redskaber og støtte til at håndtere din angst.

Hvad betyder ‘Eksponering’?

Eksponering er når du udsætter dig selv for en situation, du føler angst for (men som ikke er farlig i virkeligheden). Ideen med at eksponerer dig selv for din angst er, at du øver dig (og din hjerne) i at blive i situationen og indlære nye vaner og forståelser for, hvad der er reel fare og, især, hvad der ikke er farligt. Gradueret eksponering er, når du eksponerer dig gradvist, altså tager små trin ligesom, når du går op af en stige.

  Derfor virker eksponering på din angst

  Se angsten i øjnene! 5 tips, der får din eksponeringer til at lykkes

Hører skam og angst sammen?

Der er rigtig mange, der oplever skam i forbindelse med angst. Både fordi angst stadig er et tabu hos mange men også fordi, der stadig finder en stigmatisering sted i samfundet pga. angst. Skam dukker også op i forbindelse med at føle sig anderledes, udenfor, isoleret og især i forbindelse med kontroltab – hvilket jo ofte er det mange oplever, når angsten sætter ind.

Til dig der skammer dig pga. angst: ‘Find ud af hvad skam er – og hvordan du slipper den

Hvad er en angsttrigger?

En angsttrigger er en tanke, der gør at lige netop din angst antændes. Tanken kan handle om alt muligt. F.eks. kan det være en tanke der får dig til at  føle, forestille dig eller handle på en bestemt måde, som gør at din hjerne tror, du er i fare og slår alarm (det, du mærker som angst).

Hvad er ‘power positions’?

Power positions er bestemte fysiske stillinger og adfærd, du kan udføre, for sende signaler til din hjerne om, at du ikke er i fare (selvom hjernen tror du er i fare).

Hvad er defusion?

‘Defusion’ er et udtryk fra ACT, hvor du adskiller dig fra dine tanker. I stedet for, at du er dine tanker – registrerer du dine tanker. F.eks. I stedet for at sige ‘jeg er angst’ adskiller du dig fra din angst ved at sige: ‘jeg registrerer, at jeg har en tanke om, at jeg er angst’. Adskillelsen gør det f.eks. nemmere at handle ud fra dine værdier frem for, hvad dine tanker siger.

Hvorfor er erkendelse vigtig?

Hvis ikke du har erkendt at du kæmper med angst, vil du heller ikke kunne handle på at slippe din angst.  Erkendelsen giver dig et ståsted, hvor du accepterer dit udgangspunkt – som det er lige nu. Når du ved hvad dit udgangspunkt er, bliver det muligt for dig at foretage nye skridt videre.

Få 7 kreative genveje til at acceptere din angst.

Hvad er undgåelsesadfærd?

Undgåelsesadfærd er når du begynder at vige uden om de ting/steder/situationer m.m., du på forhånd forestiller dig, at du vil føle angst ved. Undgåelsesadfærd hjælper dig på den korte bane men er i virkeligheden en bjørnetjeneste på den lange bane.

Læs mere om, hvorfor du vedligeholder angsten med undgåelsesadfærd.

Hjælper overbeskyttelse?

Der er meget der tyder på at kombinationen mellem overbeskyttelse og manglende beskyttelse på andre vigtige områder er en rigtig dårlig kombi, hvis du vil undgå angst. Det er vigtigt også at udfordre dig selv men ikke passe alt for meget på dig selv. En passende balance mellem udfordring og beskyttelse bør tilstræbes.

Overbeskyttelse fodrer angsten med tanker, som ‘hvad nu hvis’ og fordrer ikke undersøgelse og erfaring af, om der overhovedet er tale om reel fare. Desuden, medfører overbeskyttelse også manglende robusthed i forhold til at ‘cope’ med uvished, kaos og kontroltab.

Flere gode råd til at slippe angsten

Der er rigtig mange gode råd til, hvordan du slipper din angst. Jeg har skrevet en del om det. Læs dem og se, om du kan bruge dem:

5 stærke øvelser mod angst – du kan bruge nu og her

9 erfaringer, jeg ville ønske nogen havde fortalt mig, dengang jeg fik angst

Sådan forebygger du tilbagefald af angsten

11 gode råd til at slippe angsten + 3 ting jeg gør, som vedligeholder angsten – du kan lære af

13 forebyggende tips mod angst

Få de bedste tips fra 26 andre angstfightere

Her fortæller jeg åbent om min angst (interview – lydfil)

Er du under uddannelse, angst og på S.U.?

Skidt pyt!

Sådan opnår du varige forandringer – med Russ Harris’ 7 værktøjer

Børn og unge med angst

Desværre er der rigtig mange børn og unge, der kæmper med angst. Angst skelner ikke mellem alder. De fleste oplever faktisk deres første angst enten i barndommen eller i puberteten.

Sådan hjælper du din angste teenager

Angste børns signaler

Pårørende

Hvordan er det at være pårørende til en angstramt? Hvad gør du og hvordan hjælper du bedst – samtidig med, at du passer på dig selv?

Få 10 tips til hvordan du hjælper bedst, samtidig med at du passer på dig selv

5 tips til dig der vil forklare din angst til en anden

Indlægget her er blevet læst 9537 gange!

Søg
Seneste indlæg
Seneste indlæg
Kategorier
Tags
Om Slip angsten

Privacy Preference Center