Indlæg Tagged ‘socialfobi’

accept,Angst,Angst symptomer,depression,depressive symptomer,jon kabat-zinn,kognitiv adfærdsterapi,kræftpatienter,mindful,Mindfulness,mindfulness baseret kognitiv terapi,mindfulness-baseret stressreduktion,mindfulness-metoden,Socialangst,socialfobi

Angst og depression afhjælpes med mindfulness

Dansk forskning fastslår at mindfulness virker!

At være mindful handler om at være opmærksom, observere  “nuet” med bevidsthed – tanker, indtryk, følelser, impulser og handlinger. At være mindful handler om at acceptere det der er uden at dømme og vurdere på det.

Fortsæt læsning Ingen kommentarer

Angst,bekymringstanker,eksponeringer,emetofobi,emetofobiker,Fobi,gylp,hypnoterapi,kaste op,katastrofetanker,kvalme,medicin,morgenkvalme,netative følelser,nlp,opkast,psykoedukation,socialfobi

Angst for at kaste op (emetofobi)

Angst for at kaste op (emetofobi). En intens, irrationel frygt eller angst for at alt der har med opkast at gøre. Fobien, der er ganske udbredt og almindelig – på trods af at der ikke er skrevet eller talt meget om den, går ud på at undgå situationer, steder og personer hvor opkast kan forekomme.

Fortsæt læsning 9 kommentarer

børne- og ungeområdet,depression,depressiv,diagnostik,helbredstjek,ikke-psykotiske lidelser,OCD,psykiatriske,psykisk syge,sindslidelse,socialfobi,somatisk,spiseforstyrrelser

9 pakker til psykiatrien

Fra 1. januar 2013 vil de 9 pakker indgå i den psykiatriske behandling af ikke-psykotiske lidelser

Fra 1. januar 2013 vil pakkeforløb være et velkendt fænomen i den danske psykiatriske behandling, som den er på det somatiske område i dag.

Pakkerne er et led i en større plan for psykiatrien som skal give bedre kvalitet og øge middellevetiden for psykisk syge, mht. ensartet udredning og gennemsigtighed for patienter og pårørende. Derudover skal bedre diagnostik og helbredstjek løfte indsatsen.

Iflg. Danske Regioners rapport: ”Kvalitet i psykiatrien – ny dagsorden for diagnostik og behandling”, er der blevet opsat 5 målsætninger hvoraf det ene hedder ensartet udredning og behandling. Det er meningen at pakkerne skal være med til at bidrage til denne målsætning.

Pakkerne består af:

  1. Angst og Socialfobi
  2. Bipolar affektiv sindslidelse
  3. Depressiv enkeltepisode
  4. Periodisk depression
  5. Spiseforstyrrelser
  6. Personlighedsforstyrrelser
  7. Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion
  8. OCD
  9. Udredning

Der forventes at komme flere pakker – bla. på børne- og ungeområdet i løbet af efteråret 2012, og en række voksen-ambulante pakker for de stationære forløb.

Kilde: Psykiatrien i Syddanmark


Fortsæt læsning Ingen kommentarer

Agorafobi,Angst,Enkel fobi,helbredsangst,hjerne,konsekvenser,kost,medicin,motion,OCD,Panikangst,pårørende,selvhjælp,Socialangst,socialfobi,stressreducering,sundhed,Sygdomsangst,symptomer,Terapi

Angstfakta

Her får du en oversigt over de indlæg jeg har skrevet om fakta om angst!

Hvad er angst?

Fortsæt læsning 1 kommentar