fbpx

Sygdomsangst / helbredsangst

Sygdomsangst er angsten for at være syg. Sygdomsangst, er grundlæggende en naturlig forsvarsmekanisme, som er med til opretholde vores sundhed og gør dig i stand til at sætte ind hvis kroppen udviser symptomer, som tyder på at noget er galt.

For nogle, udvikler fokus og bekymring for at være syg sig til en sygdomsangst, som er ledet af overfokusering på kroppens signaler og “defekter”. Mange får deres teori om, at de er syge (sygdomsangst), afkræftet ved at gå til lægen, som ikke finder anledning til sygdom, hvorefter en ny sygdomsangst træder ind og som igen skal afkræftes.

Sygdomsangst kan udvikle sig til at blive en meget invaliderende lidelse. Den evige bekymring om kroppens tilstand optager fokus, tapper dig for energi og får dig til at ligge søvnløse om natten.

Sygdomsangst, er når du overfokuserer på bestemte kropsdele og nærmest får en falsk oplevelse af, at der er en smerte eller defekt forbundet med kropsdelen. Sygdomsangst er når de negative tanker forstærker katastrofetankerne, som “hvad nu hvis…”, og du sammenkæder samtaler og hændelser i et forløb, så det passer til dine negative overbevisninger om at være syg.

Symptomer på sygdomsangst:

 • sygdomsangst er når du overfokuserer på fysiske symptomer
 • indhenter forsikringer fra læge og andre eksperter om at du er sund og rask i tide og utide
 • forsikringerne fra læge og eksperterne udløser kun forbigående og kortvarig ro før du finder en ny sygdom
 • du tjekker din krop fysisk, og går til lægen igen og igen

Diagnosen sygdomsangst får du hvis

 • du har været optaget af at være syg i min. 6 måneder
 • optaget af frygten for at være syg og opsøger behandling
 • bliver ikke længerevarigt forsikret om at du ikke fejler noget.

Sygdomsangst opstår ikke nødvendigvis, som følge af psykisk lidelse.

Hvad kan du gøre?

ACT baseret terapi og coaching

Hvad er ACT?

ACT er en terapeutisk metode, dvs. en psykologisk behandlingsmetode. ACT er en forkortelse for Acceptance and Commitment Therapy. Det er en af de nye kognitive metoder som har vist sig særdeles effektiv mod en lang række psykiske lidelser, bland andet angst.

Hvad arbejder man med i ACT?

Når man går i et ACT baseret terapeutisk eller coachende forløb, arbejder man med at udvikle det man kalder for psykologisk fleksibilitet. ACT bygger på over 20 års grundforskning. Den viser, at den bagvedliggende årsag til psykisk mistrivsel, er en form for rigid overfokusering på nogle bestemte psykologiske processer, som kan lede til en uhensigtsmæssig adfærd.

Det lyder måske lidt ”teknisk” og kompliceret. Men det er det egentlig ikke. Det det handler om er, at vi mennesker, en gang i mellem, har det med at blive helt opslugte af negative tanker og følelser. Når det sker, kommer vi til at gøre nogle ting – som gør det hele endnu værre.

I ACT arbejder man derfor med at tilegne sig en række færdigheder, så man bliver bedre til at håndtere svære følelser og tanker, så de ikke får så stor indflydelse over dig og din adfærd. Målet er, at du skal kunne være den person du gerne vil være, ikke kun i forhold til sid selv, men også i forhold til

 • Dine venner
 • Din familie
 • Dit arbejd / skole
 • Din fritid
 • Din krop
 • U name it 🤎

I ACT betragtes ikke psykiske lidelser som sygdomme eller som om man fejler noget. Når vi oplever følelser som angst, uro, tristhed, nedstemthed mv. er det helt normale følelser som alle oplever.

Psykisk lidelse er en del af livet. Når det tager overhånden, kan vi lære hvordan vi håndterer de stærke følelser mere hensigtsmæssigt. Det er det ACT handler om.

Du kan læse mere om ACT her.

Vil du prøve ACT? Kontakt mig her.

Stressreducering

Stressreducering kan også afhjælpe sygdomsangst, da der er en stærk tendens til at angstanfaldene udvikles når kroppen i forvejen er i “alarmberedskab“.

Læs mere om stress og angst.

Medicinsk behandling

Anti-depressiv medicin  kan afhjælpe sygdomsangst. Det anbefales dog at modtage psykologisk/terapi behandling af sygdomsangst mens du tager medicinen.

Søg hjælp og råd hos din læge eller psykiater, da de har viden og kompetencen på dette område.

 

Søg
Seneste indlæg
Seneste indlæg
Kategorier
Tags
Om Slip angsten

Privacy Preference Center