Sygdomsangst / helbredsangst

Sygdomsangst er angsten for at være syg. Sygdomsangst, er grundlæggende en naturlig forsvarsmekanisme, som er med til opretholde vores sundhed og gør dig i stand til at sætte ind hvis kroppen udviser symptomer, som tyder på at noget er galt.

For nogle, udvikler fokus og bekymring for at være syg sig til en sygdomsangst, som er ledet af overfokusering på kroppens signaler og “defekter”. Mange får deres teori om, at de er syge (sygdomsangst), afkræftet ved at gå til lægen, som ikke finder anledning til sygdom, hvorefter en ny sygdomsangst træder ind og som igen skal afkræftes.

Sygdomsangst kan udvikle sig til at blive en meget invaliderende lidelse. Den evige bekymring om kroppens tilstand optager fokus, tapper dig for energi og får dig til at ligge søvnløse om natten.

Sygdomsangst, er når du overfokuserer på bestemte kropsdele og nærmest får en falsk oplevelse af, at der er en smerte eller defekt forbundet med kropsdelen. Sygdomsangst er når de negative tanker forstærker katastrofetankerne, som “hvad nu hvis…”, og du sammenkæder samtaler og hændelser i et forløb, så det passer til dine negative overbevisninger om at være syg.

Symptomer på sygdomsangst:

  • sygdomsangst er når du overfokuserer på fysiske symptomer
  • indhenter forsikringer fra læge og andre eksperter om at du er sund og rask i tide og utide
  • forsikringerne fra læge og eksperterne udløser kun forbigående og kortvarig ro før du finder en ny sygdom
  • du tjekker din krop fysisk, og går til lægen igen og igen

Diagnosen sygdomsangst får du hvis

  • du har været optaget af at være syg i min. 6 måneder
  • optaget af frygten for at være syg og opsøger behandling
  • bliver ikke længerevarigt forsikret om at du ikke fejler noget.

Sygdomsangst opstår ikke nødvendigvis, som følge af psykisk lidelse.

Hvad kan du gøre?

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er ofte anvendt ved sygdomsangst – hvor du lærer at analysere og ændre dine tanker omkring dine katastrofetanker. Du vil lære at vende “negative” tankemønstre til mere realistiske tankemønstre, og på den måde lære at hvile i tilliden til at de lægetjek du har fået foretaget er grundlag nok for at slippe angsten for at noget skulle være galt.

Ved kognitiv adfærdsterapi trænes du også i at bortlede fokus over på andre hensigtsmæssige ting, for at give slip på kontrollen over dig selv.

Ved kognitiv adfærdsterapi bruger du flere parametre til at justere den angstspiral du er hvirvlet ind i. Ved at arbejde med dine tanker kan du påvirke de tankerækker, som oftest ligger forud for din angst eller angstanfald. Her arbejdes også med dine skemata – de grundholdninger du har om dig selv, og de leveregler du har sat op for dig selv og som er med til at vedligeholde angstens tag i dig.

Læs også bogen: “Bliv den sejeste Angstfighter!

Stressreducering

Stressreducering kan også afhjælpe sygdomsangst, da der er en stærk tendens til at angstanfaldene udvikles når kroppen i forvejen er i “alarmberedskab“.

Læs mere om stress og angst.

Medicinsk behandling

Anti-depressiv medicin  kan afhjælpe sygdomsangst. Det anbefales dog at modtage psykologisk/terapi behandling af sygdomsangst mens du tager medicinen.

Søg hjælp og råd hos din læge eller psykiater, da de har viden og kompetencen på dette område.

 

Få hjælp af angstbehandler online eller i Hørsholm

Indlægget her er blevet læst 10838 gange!