Derfor hjælper ACT dig med at slippe din angst

Er du kommet langt med din angst med hjælp af kognitiv adfærdsterapi? Men føler du, at du trænger til at gå mere i dybden og få skovlen endnu mere ind under din angst?

Så er det måske tid til at prøve noget, der ligger i forlængelse af de kognitive metoder og teknikker – nemlig dét, der kaldes for ACT – Acceptance and Commitment Therapy.

Hvad er ACT – acceptance and commitment therapy?

ACT er en behandling, der er unik pga. den veludviklede underliggende teori og stødt voksende grundlag for effekt for angstreducering. ACT er en tredje generations kognitiv terapi, altså en terapi, der er videreudviklet ud fra de kognitive metoder. Terapien er effektiv i forhold til flere lidelser, bla. depression og angst.

ACT hjælper dig med at komme et spadestik dybere i forhold til at slippe din angst. Forstået på den måde, at når du har de grundlæggende værktøjer på rygraden, rydder op i dit liv og får god indsigt i dig selv og dine reaktioner på tilværelsen kan du begynde at give slip og acceptere at du er der, hvor du er – med eller uden angst, med den bagage du har med dig, og de evner og ressourcer du rummer.

Få fokus hen på det, livet også handler om

Når du arbejder på at slippe din angst, kan du blive fuldstændig fokuseret på at blive 100% angstfri. Denne mission kan få dig til helt at glemme dine drømme og ønsker for, hvad dit liv i virkeligheden skal bestå af. Ønsket om at kontrollere og undgå angstens ubehag kan være med til at øge angstoplevelsen og dermed fastholde en angstundvigende adfærd og tilstand. Jo mere, du kæmper for at undgå angsten – jo mere, kommer du til at fastholde den.

Når du accepterer dig selv som den du er (også, når du har angst) får du fokus på alt dét, livet også handler om. At acceptere dig selv handler om at se dig selv med klare øjne og se at du er god nok, som du er (også med angst) og give slip på kampen om at ændre din livshistorie og fortid. At acceptere dig selv handler om at kæmpe for de ting i livet, som giver mening – udover tilstanden at være ‘angstfri’.

Værdibaserede mål og handlinger giver dig næring og mod til at få det bedre. At kæmpe for at blive angstfri kan dog være et udefinerbart mål i sig selv som får dig til at glemme, hvad der giver dit liv mening – uanset, om du har angst eller ej.

Du er ikke angst – du føler og mærker angst

Dine tanker er ikke nødvendigvis grundlag for, at du behøver at handle på dem. En tanke som har en negativ selvoverbevisning som fx. ‘Jeg er ikke god nok’ behøver ikke medføre en handling som gør, at du ‘bliver god nok’. Overbevisningen er jo blot en tanke, den ændrer ikke din værdi. Men fordi du føler den – får den værdi. Men er det en værdi, du vil have i dit liv?

Vil du fortsat tro på den tanke? Eller er der en anden tanke, der har mere sandhedsværdi og som giver dig et bedre og mere meningsfyldt liv? Måske, kunne du i stedet øve dig i at tænke tanker som fx: ‘Jeg er god nok – også med angst og uanset om jeg føler angst, vil jeg leve mit liv. Ikke når jeg bliver angstfri, men NU. Leve, som jeg bedst kan og formår – med de værdier, der betyder noget for mig’.

Defusion (adskillelse) mellem tanker følelser, kropsfornemmelser og dig selv kan give en følelse af frihed, fordi du ikker ‘er angst’ men i stedet ‘føler eller mærker angst’. Angst er blot en tanke, du kan have, en følelse, du kan føle, og en kropslig oplevelse, du kan mærke. Men du er meget mere end angst. Du er et menneske med værdier, du handler aktivt efter og forholder dig aktivt til.

Skab et meningsfyldt liv med eller uden angst

Skab mening, formål og værdier i dit liv at arbejde – og arbejd hen imod et meningsfyldt liv.

Spørg dig selv:

Hvad er vigtigt for dig i dit liv?

Hvad ønsker du dig i dit liv – hvilken adfærd og hvilke handlinger, ønsker du at foretage?

Udover at mindske angst og ubehag, hvad ønsker du dig så?

Hvilke handlinger, skal du foretage for at integrere dine livsværdier i din dagligdag?

Acceptér, at angst og smerte er uundgåeligt i vores liv. Undgå ikke angst eller symptomerne. Acceptér, at du føler angsten, oplever dens konsekvenser og lever med den. Måske, får du med tiden handlet dig igennem de problematikker der medfører angsten men uanset hvornår det sker har du et liv, du skal leve nu og her. Når du accepterer den bagage, du har med dig og de begrænsninger du har lige nu, kan du bringe fokus over på at få det bedre med det som er lige nu.

ACT: acceptér det du ikke kan ændre og ændr dét, du ikke vil acceptere

Selvom der ved ACT behandling ikke fokuseres på symptomreduktion, så medfører det alligevel ofte, at symptomerne reduceres som et slags ‘bivirkning’.

Kæmper du for det rigtige?

Du stiller måske dig selv spørgsmålet: ‘betyder det så, at jeg skal give op? Jeg føler jo ikke jeg har et liv, når jeg er så angst!’

Du skal kæmpe og du skal blive ved, men du skal stille dig selv et vigtigt spørgsmål – kæmper du får det rigtige?

Vil livet udelukkende være godt, hvis du blev angstfri – eller kan du hjælpe dig selv på vej til at slippe angsten ved at sørge for, at du nærer dig selv undervejs ved at:

  • gøre det i dit liv, der giver dig mening (i det omfang, du har ressourcer til)
  • gå efter mål, som giver dig mening og værdi
  • slippe de mål, der presser dig og ikke giver dig mening og værdi
  • give slip på at ville ændre fortid og i stedet ændr din nutid til det, du ønsker af dit liv
  • bliv bevidst om, hvad du er udover at føle dig angst – du er så meget mere

Folad kampen mod angsten og kæmp for dine livsværdier

Når du forholder dig med accept til dine indre ubehagelige oplevelser, følelser og tanker bliver det muligt for dig at slippe kontrollen og dermed mange af symptomerne. Du vil bevæge dig væk fra kampen mod angsten til en kamp for at skabe dig et liv bygget på grundlag af dine indre, sande værdier og ønsker – og opnå større livskvalitet.

Sådan finder du dine indre, sande værdier

Spørgsmålene, jeg har beskrevet her i indlægget, hjælper dig et stykke på vejen til et mere værdibaseret liv. Ønsker du at blive endnu mere bevidst om dine værdier, vil du i min bog “Bliv den sejeste Angstfighter” blive stillet de vigtige spørgsmål du skal bruge for at nå dig selv, helt derinde, hvor din inderste kerne er.

Dine indre sande værdier vil du bla. kunne bruge til at navigere i de valg, du udsættes for i dit liv. Valg som fx kan være, hvorvidt du skal eksponere dig selv for en angstsituation eller ej. Dine indre, sande værdier vil give dig svarene. Når du lever et liv i overensstemmelse med dine indre, sande værdier, styrker du også selvværdet og tilliden til dig selv.

Du finder øvelser til værdiarbejde i bogen: Bliv den sejeste Angstfighter!

 

 

 

Opdateret d. 22. januar 2019
Udgivet d. 28. november 2012

Kilder:
Psykolognyt: 4, 2008 af Susan Møller Rasmussen og Rikke Kjeldgaard
Actdanmark.dk
Act Klinikken

Få hjælp af angstbehandler online eller i Hørsholm