ACT – Acceptance and Commitment Therapy (Accept og engagement terapi)

ACT – accepter det du ikke kan ændre og ændr det du ikke vil acceptere

Er du kommet langt med kognitiv adfærdsterapi og i dit arbejde med dig selv? Måske er det tid til at prøve denne retning i forhold til angstreducering? Behandlingen er unik pga. den veludviklede underliggende teori og stødt voksende grundlag for effekt for angstreducering.

ACT er en måde hvorpå du kan komme et spadestik dybere i forhold til at slippe angsten. Forstået på den måde, at når du har de grundlæggende værktøjer på rygraden, ryddet op i dit liv og fået god indsigt i dig selv og dine reaktioner på tilværelsen kan du begynde at give slip og acceptere at du er der hvor du er – med eller uden angst. At slippe kontrollen, kampen og accepter du er den du er, med den bagage du har med dig og de evner og ressourcer du har.

Få fokus hen på alt det livet også handler om

Ønsket om at kontrollere og undgå angst og ubehaget derved kan være med til at øge angstoplevelsen og fastholde en angstundvigende adfærd og tilstand. Du kan blive opslugt af denne mission og glemme dine drømme og ønsker for hvad dit liv skal bestå af. Jo mere du kæmper for at undgå angsten – jo mere fastholder du den samtidig. Når du accepterer dig selv som du er får du fokus og øje på alt det livet også handler om.

At acceptere sig selv udelukker ikke kognitiv adfærdsterapi. At acceptere sig selv handler om at se dig selv med klare øjne og se at du er god nok som du er med angst og give slip på kampen om at ændre din livshistorie og fortid. At acceptere dig selv handler om at kæmpe for de ting i livet som giver mening ud over tilstanden at være “angstfri”.

Værdibaserede mål og handlinger er de som kan give dig næring og mod til at få det bedre. At kæmpe for at blive angstfri kan være et udefinerbart mål i sig selv som får dig til at glemme hvad der giver dit liv mening – uanset om du har angst eller ej.

Du er ikke angst – du føler angst

Dine tanker er ikke nødvendigvis grundlag for handling. En tanke som har en negativ selvoverbevisning som fx. “Jeg er ikke god nok” behøver ikke medføre følelsen af at du ikke er god nok. Overbevisningen er jo blot en tanke som ikke ændrer din værdi. Men fordi du føler den – får den værdi. Men er det en værdi du vil have i dit liv? Vil du fortsat tro på den tanke? Eller er der en anden tanke der har mere sandhedsværdi og som giver dig et bedre og mere meningsfyld liv? Måske en tanke der lyder “Jeg er god nok – også med angst, og med angst vil jeg leve mit liv nu – som jeg bedst kan og formår – med de værdier der betyder noget for mig”?

Defusion (adskillelse) mellem tanker følelser, kropsfornemmelser og dig selv kan give en frihedsfølelse af ikke at “være angst” men blot at “føle angst”. Angsten er blot en tanke, jeg kan have, en følelse jeg kan føle, og en kropslig oplevelse jeg kan mærke. Men du er meget mere end angst. Du er et menneske med værdier du handler aktivt efter, og forholder dig til aktivt.

Et meningsfyld liv med og uden angst og tanker om hvordan man kan anskue det at have angst

Skab mening, formål og værdier i dit liv at arbejde og arbejd hen imod et meningsfyldt liv. Hvad er vigtigt for dig i dit liv? Hvad ønsker du dig i dit liv – hvilken adfærd og hvilke handlinger ønsker du at foretage? Udover at mindske angst og ubehag – hvad ønsker du dig så? Hvilke handlinger skal du foretage for at integrere dine livsværdier i din dagligdag?

Accepter at angst og smerte er uundgåeligt i vores liv. Undgå ikke angst eller symptomerne. Accepter af at du føler angsten, lider pga. den, og lever med den. Måske får du med tiden handlet dig igennem de problematikker der medfører angsten, men uanset hvornår det sker, så har du et liv der skal leves nu og her. Ved at acceptere den bagage du har med dig og de begrænsninger du har lige nu, kan du bringe fokus over på at få det bedre MED det som det er – lige nu. Selvom der ved ACT behandling ikke fokuseres på symptomreduktion, så medfører det alligevel ofte at symptomerne reduceres som et slags “biprodukt”.

Betyder det så at jeg skal give op? Jeg føler jo ikke jeg har et liv når jeg er så angst!

Du skal kæmpe og du skal blive ved, men du skal stille dig selv et vigtigt spørgsmål – kæmper du får det rigtige? Vil livet udelukkende være godt hvis du blev angstfri – eller kan du hjælpe dig selv på vej til at slippe angsten ved at sørge for at du nærer dig selv undervejs ved at:

  • gøre det der giver dig mening (i det omfang du har ressourcer til)
  • gå efter mål som giver dig mening og værdi
  • slip de mål der presser dig og ikke giver dig mening og værdi
  • give slip på at ændre fortid og ændre din nutid i stedet til det du ønsker af dit liv
  • bliv bevidst om hvad du er udover at føle dig angst – du er så meget mere

ACT = Folad kampen mod angsten til en kamp for dine livsværdier

Ved at forholde dig med accept til dine indre ubehagelige oplevelser, følelser og tanker kan du slippe kontrollen og dermed mange af symptomerne. Du vil bevæge dig væk fra kampen mod angsten til en kamp for at tilegne dig dit liv dine værdier og ønsker om større livskvalitet.

 

 

Kilder:
Psykolognyt: 4, 2008 af Susan Møller Rasmussen og Rikke Kjeldgaard
Actdanmark.dk
Act Klinikken

Indlægget her er blevet læst 25722 gange!