Socialfobi / Social angst

Alle mennesker kan få en snert af social angst ind i mellem. En angst der dukker op i en social sammenhæng. For de flestes vedkommende forsvinder angsten hurtigt igen. Mens den for andre bliver hængende og i nogle tilfælde udvikler sig til en altoverskyggende social angst /fobi.

Hvad er social angst?

Social angst er når du oplever angst i forbindelse med sociale aktiviteter. Social angst er en frygt du kan have for at blive dømt og negativt devalueret af andre, hvilket kan føre til følesen af underlegenhed, ydmygelse, utilstrækkelighed, isolation med mere.

Nogen oplever at social angst altid har været en del af deres liv. Andre oplever social angst i en periode. At opleve social angst er ret almindeligt i vores kultur.

Alle mennesker har på et eller andet tidspunkt i deres liv oplevet at blive usikker på sig selv i samvær med andre mennesker. Nogle oplever også at blive nervøse og decideret utrygge i situationer, hvor der er flere mennesker til stede.

Nogle er nervøse, når de skal holde tale eller, hvis de på anden vis bliver centrum for en gruppe menneskers opmærksomhed. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man lider af socialfobi.

Socialfobi er når du begynder at undgå situationer, hvor der kan opstå social angst. Socialfobien kan udvikle sig til at blive en lidelse, hvor du isolerer dig fra sociale situationer og arrangementer.

Angst i sociale sammenhænge

For dem der blot oplever snerten af socialangst vil ubehaget, for de flestes vedkommende, forsvinde igen med tiden. De går, omend med en smule ubehag ind i situationen igen, hvorefter de får vendt deres oplevelse til en ok oplevelse og udvikler derfor ikke en socialfobi.

For andre kan oplevelsen have været så ubehagelig, at de oplever en stærk modvilje i at indgå i de samme sociale sammenhænge igen. Især hvis oplevelsen gentager sig, vil der kunne udvikles en socialfobi.

Socialangst er angst for at blive gjort til grin, set ned på eller kritiseret i samværet med andre mennesker. Har du socialangst undgår du kontakt og situationer, der fremprovokerer angst eller minder om en tidligere angstfuld oplevelse.

Selvom en person har socialangst og undgår sociale situationer, har personen stadig et socialt behov. Det sociale behov bliver derfor nemt både underkendt og undertrykt. Derfor er der mange med socialfobi, der føler sig isoleret og ensomme.

Fordelingen af folk med socialfobi er ca. 50/50 % mænd og kvinder.

Har du social angst?

Måske er du slet ikke i tvivl om at du har social angst. Angsten i de sociale sammenhænge kan være meget tydelig. Men for andre kan det være helt nyt og svært at tyde om det, de føler er social angst.

Er du i tvivl, om det du mærker er social angst? Her finder du nogle af symptomerne som du vil kunne opleve, når du befinder dig i sociale situationer:

 • rysten
 • sveder
 • anspændt
 • ondt i maven
 • rødmen
 • stammen
 • kvælningsfornemmelser
 • svimmelhed
 • uvirkelighedsfølelse
 • snurren i hænder, læber og hud
 • hedeture
 • kuldegysninger
 • grådanfald
 • åndedrætsbesvær

Du vil ydermere kunne opleve myldertanker, og et hav af tanker som fx: “Hvad nu hvis…” og ” – om lidt går det garanteret galt!”. Tanker, der kører i ring, og som kan være med til at kickstarte og øge angsten.

Se mere om angst symptomer her!

Angst kan komme lige pludselig. Andre gange kommer den snigende. Hos nogle har de mærket den sociale angst, så længe de kan huske det.

Når du mærker angsten vil du ofte opleve en ekstrem trang til at undgå sociale sammenhænge som dissse:

 • fødselsdage
 • receptioner
 • familiefester
 • restauranter / caféer
 • fremlæggelser
 • bus/tog og anden off. transport
 • at vise andre, at du har socialfobi
 • andre sociale sammenhænge

Hvis du har et udpræget behov for at skjule din angst og nervøsitet kan det også være et tegn på, at du lider af social angst. Det kan fx være at du benytter dig af det der kaldes for “sikkerhedssøgende adfærd” så andre ikke kan se, hvordan du har det – og at du lider af social angst.

Sikkerhedsadfærd

Sikkerhedssøgende adfærd for at skjule social angst kan fx være:

beroligende medicin, en drink, undgå øjenkontakt, medbringe eller bruge genstande som kan abstrahere andres opmærksomhed væk fra dig selv – som fx en vandflaske, ryge, læse i en bog, tygge tyggegummi, have høretelefoner på, se ned i mobilen, gøre dig ubemærket, skjule rødmen med make-up eller sol, holde hårdt på glas og bestik (for at skjule, at du ryster), undgå at hælde vin op til sidemanden, kontrol over al egen adfærd, undgår folk du finder interessante, eller folk du ser op til.

Social angst kan nemt skjules og du kan godt virke udadvendt og socialt opsøgende, selvom du lider af social angst.

  Få hjælp til at slippe din sikkerhedsadfærd med bogen ‘Bliv den sejeste Angstfighter!’

Hvorfor social angst?

Det er naturligt at vi mennesker kan føle ubehag i samværet med andre mennesker, uden at vi af den grund lider af social angst. Det er en del af vores overlevelsesinstinkter at vi kan sortere situationer fra i vores liv, som kan have en skadelig indvirkning på vores eksistens.

Angst sørger for at vi formår at adskille os fra personer der fx har en voldelig eller destruktiv adfærd mod os, så vi i stedet søger nye konstruktive relationer og omgangsformer. Det samme sker når du mærker angst i sociale sammenhænge her er realiteten dog slået ud af kurs, og du undgår situationen for at undgå angsten og ikke nødvendigvis en destruktiv situation.

Mange med social angst oplever deres første sociale angst i teenageårene, og mange har allerede anlæg for angst fra barnsben af. Det er ofte generte, konfliktsky og nervøse børn. Lavt selvværd er næsten altid til stede ved socialangst.

Den sociale angst kan udløses af stress, kriser, negative oplevelser og traumer, mobning m.m.

Hvad kan du gøre hvis du har socialangst?

Psykologisk/terapeutisk behandling mod social angst

Der er mange metoder du kan anvende for at slippe socialangst. Mange terapeuter vil give deres argument for hvorfor én bestemt metode er bedre end en anden. De retninger som har videnskabeligt dokumenteret bedste resultater, når du vil slippe angst er bla. Kognitiv adfærdsterapi – herunder også eksponering, og ACT og mindfulness.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi  bliver ofte brugt til behandling af social angst. Her lærer du at tilnærme dig de angstfyldte situationer med små, gradvise trin, så du langsomt opnår tryghed i forbindelse situationen.

Ved kognitiv adfærdsterapi bruger du flere parametre til at justere den angstspiral, du er hvirvlet ind i. Ved at arbejde med dine tanker kan du påvirke de tankerækker, som ofte ligger forud for din angst eller angstanfald. Her arbejdes også med dine skemata – de grundholdninger du har om dig selv og de leveregler, du har sat op for dig selv og som er med til at vedligeholde angstens tag i dig.

  Få hjælp til at slippe angsten med kognitive metoder og eksponering – læs bogen: “Bliv den sejeste Angstfighter

Psykoedukation (læren om psyken) er vigtigt. Det giver mening at lære hvad der sker med kroppen når du mærker angstsymptomerne – så du forstår hvorfor du oplever de symptomer, du mærker når du bliver angst.

Stressreducering afhjælper socialangst da der er en stærk tendens til at den sociale angst opstår, når kroppen i forvejen er i “alarm-beredskab”.

Eksponering

Hvis du har socialangst er der en stor sandsynlighed for at, du også anlagt dig en undvigende adfærd i forhold til visse sociale sammenhænge.

Undvigende adfærd kan fx være at du er begyndt at undgå indkøbscenteret, da det var dér du oplevede angsten og nu kun kommer der, når der er få mennesker. Det kan også være du er holdt op med at gå på café fordi du frygter at nogen skal se, at du føler angst eller lignende.

Undvigende adfærd hjælper dig et kort øjeblik og får angsten til at falde ret hurtigt. Desværre medfører undvigende adfærd (også kaldet undgåelsesadfærd) vedligholdelse og i værste fald forøget angst. Det sker, fordi du holder fast i din overbevisning om det er stedet der er årsagen til din angst eller at du helt sikkert vil komme til at føle angsten – lige netop dér.

Gradueret eksponering er en teknik du kan lære, så du stille og roligt langsomt tilnærmer dig de situationer, du før har undgået pga. angst.

Når du eksponerer dig selv for angsten (gradueret), tager du et lille skridt af gangen og nærmer dig stedet eller situationen lidt efter lidt. Når du eksponerer, måler du dit angstniveau hele tiden. Du bruger en angstskala som du hele tiden forholder dig til, så dit angstniveau ikke bliver for højt, men samtidig nok til, at du slipper angsten og oplever success.

  Få hjælp til at eksponere gradvist med bogen: “Bliv den sejeste Angstfighter!

Mindfulness og socialangst

Mindfulness har en dokumenteret reducerende effekt på stress og angst!

Mindfulness er en gammel, tibetansk tradition for meditation som træner bevidst nærvær… dvs. nærvær og opmærksomhed. Når du er til stede i núet og er opmærksom på den situation du befinder dig i – er det meget svært at føle angst. Dvs. du træner dit fokus så du kan flytte det med dine tanker – fra at tænke på dét der giver dig angst – til den situation, du befinder dig i.

Mange af vores tanker handler om at tolke og vurdere fortid eller fremtid, og disse vurderinger og fortolkninger kan medbringe mange følelser – også angst. Derfor, når du fokuserer neutralt på det der er omkring dig i øjeblikket – forsvinder angsten.

Mindfulness er en metode der giver dig selv en pause og samtidig reducerer angsten, mens den står på – eller er på vej til at bygge op.

Kropslig behandling og socialangst

Vejrtrækningen kan med fordel trænes, sådan at du med din krops ro kan afværge hyperventilation og angstfremkaldende følelser.

Afspændingsøvelser er vigtige for at du holde kroppen nede på et naturligt spændingsforhold, hvilket nedsætter risikoen for at blive angst.

  Få hjælp til at slippe spændingerne og angsten – med  bogen: “Bliv den sejeste Angstfighter!

Sund kost og motion er vigtig i forebyggelse mod socialangst.

Medicinsk behandling når du har socialangst

Anti-depressiv medicin  kan være en hjælp til dig der har så svær social angst, at du ikke kan arbejde konstruktivt med dig selv, tanke- følelse- og adfærdsmæssigt. I så fald får du mest ud af medicinen, når du får hjælp til at håndtere angsten – samtidig.

Når du får hjælp til at håndtere angsten betyder det at du vil kunne forebygge at ny angst opstår, når du en dag trapper ud af antidepressiverne igen.

Kontakt din læge for bedste vejledning.

 

Opdateret: 8 maj 2018
Udgivet: 11. sep 2012

 

Få hjælp af angstbehandler online eller i Hørsholm

Indlægget her er blevet læst 19890 gange!