Mindfulness og angst

Forestil dig at du befinder dig i en flod der løber ned af et bjerg. Afhængig af hvor længe floden har løbet og hvor henne ved floden du befinder dig, løber floden med en vis strøm. Forestil dig at floden er dit liv i tanker og følelser.

Prøv nu at forestil dig, at du når til et sted hvor der er en tyk gren der hænger ud og at du rækker ud efter den, hvorefter du får dig hevet op på bredden. Nu sidder du ved bredden og betragter flodens strømmende vand.

Mindfulness kan betragtes som værende den gren du ser og hiver dig ud af floden med og den bred du sidder på mens du betragter dig og dit liv strømme forbi. Og når du først har fået øje og fornemmelse for hvor grenene sidder vil du til hver en tid kunne trække dig selv ud for en stund og hvile inden du vil lade dig glide ned igen og strømme videre i dit liv.

Mindfulness er en flere tusind års gammel form for meditation som har rødder i den buddhistiske tradition. Den er blevet taget op igen i vores tidsalder idet den viser sig at have en god virkning i forhold til at arbejde med stress og angst.

Mindfulness er en meditation som træner tankerne i bevidst nærvær. Det vil sige, at man øver sig i at være nærværende, til stede, accepterende uden at lave om.

I forhold til angst betyder det at der hvor du før kæmpede med at holde angst og ubehagelige følelser på afstand, vil du nu blive trænet i at acceptere at du er hvor du er, du tænker det du tænker og at først når denne accept er integreret vil du kunne foretage en handling der stemmer overens med dit indre jeg.

I mindfulness benytter man sig af at komme i kontakt med sig selv gennem åndedrættet. Åndedrættet har du altid med dig, og det går dybt ned i krop og sjæl.

Med åndedrættet tager du kontakt med dine følelser, dine tanker og dine fysiske fornemmelser. Ved mindfulness er det ikke meningen at du skal føle eller tænke på en bestemt måde, ej heller tilstræbe ro og afslappethed. Det er et redskab du kan bruge for at komme i kontakt med dig selv og efter anerkendelsen af hvor du er til stede, handle så du får den ønskede tilstand, ved fx. at ændre eller justere på dine forhold.

Mindfulness har gennem videnskabelige undersøgelser vist sig at have en gavnlig effekt ved daglige øvelser allerede efter et par måneder.

Indlægget her er blevet læst 6834 gange!