fbpx

Angst i det Civiliserede Samfund

Der var engang, hvor det var alles kamp mod alle for at overleve. Det var et samfund, hvor vi havde brug for at være den stærkeste, den smukkeste, den mest fertile eller virile… den bedste simpelthen. Vi eliminerede de svage og udstødte dem fra samfundet, og på ren stenalderniveau sørgede for, at vi selv og vore egne blev sunde, stærke og kampdygtige til at overleve verden. This was a long time ago … for lige pludselig kom internettet …

Når du vil slippe angsten, er læren om din egen angst super vigtig! Viden giver dig mulighed for at forstå, hvad angst er og hvorfor du oplever de symptomer du får, sådan at angsten for angsten med tiden forsvinder.

Men viden er ikke noget der altid har været nemt tilgængeligt! Det er ikke mange år siden, at internettet kom ud i den almindelige danskers hjem. Faktisk taler vi kun om ca 15 år! Før internettet kom til os, var viden om angst noget, der skulle hentes på biblioteket – eller hos uddannede psykologer, psykoterapeuter og andre lærde inden for psyken.

Der er sket så meget siden jeg i 2007 oprettede Slip Angsten. Dengang var Slip Angsten en af de første danske hjemmesider du kunne finde på internettet.

Dengang var jeg ikke engang kommet på Facebook, og jeg var ellers en af de hurtige. Til gengæld blev Slip Angsten den første danske profil du kunne finde på Facebook, og det var også Slip Angsten, som oprettede de første Facebook grupper. Og senere hen også den største – indtil jeg videregav gruppen til en af gruppens medlemmer.

 Læs mere om de sidste 11 år med Slip Angsten!

Dette skriver jeg, fordi der i de 10 år skete en hel revolution, som jeg ser det, inden for emnet angst – men også inden for den måde, vi der har brug for viden om vores psykiske lidelser, kan finde hjælp til at slippe angsten.

I dag kan du finde rigtig meget viden og hjælp til at slippe din angst – og ikke kun hos Slip Angsten!

Her kommer lidt af mine tanker om angst og hvordan dette overlevelsesinstinkt, der er slået ud som folkesygdom i de sidste årtier, trods alt har fået bedre vilkår i forhold til at det at søge viden og få hjælp til at slippe angsten – ganske alene pga. internettets muligheder.

Evolutionært overskud

I dag har vi reminisenser fra stenaldertiden som styrer vores biologi, drifter, adfærd og tanker, men det er som om årsagen til at vi har dem forsvinder mere og mere ud af vores bevidsthed i og med at vores samfund bliver mere og mere overskudsagtigt og ressourcefyldt, rent menneskeligt og videnmæssigt set.

I de sidste generationer, hvor den psykologiske viden er blevet stadig mere finudviklet og aftabuiseret, gør vi op med tidligere generationers inhumane måder at opdrage vores børn og sørger for at afdække ethvert barns udviklingsmuligheder, kreativt, intelligensmæssigt og socialt.

Fra at have været et industrisamfund, hvor det enkelte menneskes udfoldelsesmuligheder har været stækkede, bevæger vi os over i et fleksibelt livsmønster, hvor mennesket vokser op i et samfund – med muligheder og valg, som kan ændres flere gange i et livsforløb.

Desværre har udviklingen ikke været uden konsekvenser, og uden at vi helt kan se det store forkromede billede af udviklingen, er der rigtig mange komponenter, som i de seneste år har medvirket til, at så mange mennesker i dag udvikler angst.

 

  Få hjælp til at slippe din angst med bogen: Bliv den sejeste Angstfighter!

Nettet skaber selvstændighed

De sidste årtier, hvor internettet er nået ud til de fleste danskeres hjem er viden og nyheder begyndt at erstatte det enkelte menneskes mulighed for at udfolde sig og dygtiggøre sig – uafhængigt af eksperter og professorer, som før var de gængse videnskanaler, som nåede ud til de studerende og flittige læsere af aviser og magasiner.

Med Facebook, Twitter og alverdens samlingspunkter af forums og grupper på de sociale medier, rækker viden efterhånden ud til hver mand og kvinde, der måtte søge efter viden og erfaringer om angst – der før var svært tilgængelige.

Der er, som jeg ser det, stadig brug for forskere, studerende, udviklere, opfindere og genier som udtænker og tester store komplicerede tanker! Men det jeg ser, som den store revolution er, at det nu er muligt for enhver med en computer og internet at indhente viden og dygtiggøre sig, blive stærkere og finde uopdagede ressourcer.

– og afstigmatiserer de sårbare i samfundet

Vores samfund er i dag stadig oldgammelt i dens opbygning, kulturmæssigt og samfundsmæssigt set. Vi kæmper stadig for at være den stærkeste og sørge for at redde os selv og familien, men jeg tror det er ved at ændre sig. Med internettet og de sociale medier ser jeg en udvanding af de angstes ellers så stigmatiserede rolle i samfundet.

En voksende og spirende generation af angste, som før har været de udstødte og “underdogs” er begyndt at finde sammen, blive bevidste om sammen at slippe angsten, ranke ryggen og komme stærkere og mere erfarne ud i samfundet – for at viderebringe viden og erfaringer.

Bag angsten ligger uvurdérlige skatte

Jeg ser en stadig udvikling på internettet om at flere og flere ønsker at dele og hjælpe hinanden, nedbryde de tabuer der før gjorde, at vi hver især stod alene i skammekrogen. Jeg kan kun glædes over, at se min søn vokse op i en verden, hvor vores samfund forkaster stenaldermandens økse og tager ansvar i en fælles kamp om at nedbryde rang og klasseskel. Der er desværre stadig meget der skal gøres og kæmpes for.

Der ligger uvurderlige skatte og juveler hos angste, som i dag har været forvist fra samfundet, og tro mig, den dag de kommer ud igen i samfundet, vil deres viden og erfaring dannet i denne tids videnssamfund, blive uvurderlige for næste generationers integritet – personligt og fagligt.

Jeg tror på at “survival of the fittest” ligger i vores gener i mange årtusinder, men jeg er sikker på evolutionen er ved at lave en sløjfe her og danne et finere funderet samfund, bygget på større lighed og forståelse og definition af, hvem der i dag er den, der er “fittest” – den der har evnen til at viderebringe viden, omsætte viden og handle på viden…

Derfor: Viden ud til folket! Nu! Del din viden og erfaringer om angst! Du er ikke alene!

Vil du vide mere om hvordan du slipper angsten?

Du kan starte allerede nu – med bogen: Bliv den sejeste Angstfighter!

 

 

Opdateret d. 6. februar 2017
Skrevet d. 12. april 2012
Søg
Seneste indlæg
Seneste indlæg
Kategorier
Tags
Om Slip angsten

Privacy Preference Center