Til dig, der skammer dig pga. angst: Find ud af hvad skam er – og hvordan du slipper den

Kender du følelsen af skam i forhold til din angst? Og vil du gerne slippe skammen – men ved ikke, hvordan du skal gribe den an? Så læs med her… det er nemlig et emne, jeg har tænkt en hel del over. Her får du min fortolkning af hvad skam er – og hvad jeg mener, du kan gøre for at slippe den her:

De fleste mennesker kender til følelsen skam. I dette indlæg vil jeg gerne nå ud til dig, der oplever skam i forbindelse med din angst. Jeg håber mit skriv kan hjælpe dig med at forstå, hvad skam er og hvordan du slipper skammen.

Det giver god mening at slippe skammen. Det er nemlig sådan at når du slipper skammen, er der også en del af angsten der slipper som bonus.

Som sagt er skam en følelse, de fleste mennesker kender. Hvis du skammer dig i forbindelse med angst opleves skammen ofte i forbindelse med at du:

 • erkender, at du har angst
 • slipper kontrollen
 • søger hjælp til din angst
 • tager medicin
 • får tilbagefald
 • viser din angst til andre
 • taler om angst
 • andet – kommentér evt under indlægget

Skammen kan være kortvarig, langvarig, tilbagevendende, dybfølt, overfladisk eller konstant. Den føles forskelligt alt efter hvem du er – og hvad du er oppe imod. Fælles for alle der mærker skam er, at følelsen af skam kan være umådelig destruktiv og sjældent gør noget godt for dig.

Men hvad er skam egentlig?

Hvad er skam?

Skam er en følelsesmæssig reaktion på ydmygelse, latterliggørelse og nedværdigelse. Skam er selvbevidst følelse, der er forbundet med negativ selvvurdering. Skam får dig til at trække dine følelser tilbage, så du går ind i dig selv. Følelserne er præget af ubehag, mistillid, magtesløshed og værdiløshed.

Hvordan føles skam?

Skam er en smertefuld tilstand, hvor der kan være mange følelser i spil. Følelser, som fx ydmygelse, afmagt, forlegenhed og krænkelse. Mange har svært ved at definere og sætte ord på deres skam.

Skam kan få dig til at føle dig forkert og tro, at alt det du tænker og føler er forkert. Skam kan også få dig til at tro, at du skal ændre din personlighed for at blive anerkendt, accepteret eller elsket.

Følelsen af skam kan føles meget intenst og kan fylde ret meget i din bevidsthed. Du kan være bevidst om din skam men den kan også ligge som en mere ubevidst underliggende skam.

Det modsatte af at føle skam er stolthed, selvrespekt, selvværd og at ‘du er okay’.

Hvorfor føler du skam?

Det er et spørgsmål jeg har stillet mig selv rigtig mange gange. Hvorfor føler vi skam?

Her kommer den ultra, ultra korte, psykologiske forklaring:

Psykologisk set er skam en følelse vi stifter bekendtskab med allerede i 2-års alderen, hvor vi lærer at adskille os selv fra vores mor og udvikler vores selvstændighedsfølelse.

I denne periode øver os i at leve op til omverdens krav og lykkes det føler vi os stolte. Lykkes det os ikke at leve op til omverdens krav føler vi os mislykkede og oplever skam.

Skam – flokdyrets overlevelsesstrategi

Jeg plejer selv at se skam som en social overlevelsesstrategi, vi har med os helt fra tidernes morgen. Fra dengang hvor det at overleve var hverdagskost og vi var dybt afhængige af at være en del af flokken – eller gruppen, vi levede i.

Flokken havde brug for at stå stærkt overfor omverden så det var vigtigt at ingen brød kulturen, der fik gruppen til at hænge sammen. Når nogen gik mod den fælles retning blev flokken usikker og kastede skam på medlemmet, for at få medlemmet til at indordne sig igen.

Med andre ord: flokken kastede skam over den der ‘stak ud’, for at gruppen forblev intakt. Den der mærkede skammen, bukkede hovedet og indordnede sig, både for flokkens skyld men også i frygt for at blive afvist og udstødt (hvilket dengang kunne medføre den visse død).

Der er mange scenarier hvor en gruppe kaster skam over et medlem for at sikre sin overlevelse. Det, der er pointen er at gruppen forsvarer sig, så den forbliver intakt og står stærkt overfor omverdenens fjender og trusler.

Skam var en fælles social forsvarsmekanisme der sørgerde for at gruppen overlevede, så vi selv kunne overleve. Men det samme gælder i dag. Vi har stadig brug for at være en del af vores gruppe og en del af flokken. Skam gør at vi indordner os og forbliver i den sammenhæng, vi føler os trygge i.

Hvorfor skam i forbindelse med angst?

Hvis vi tager udgangspunkt i flokdyrets overlevelsesstrategi vil det svare til, at den der nævner (eller viser) angst bliver det ‘usikre led’ i flokken. Især, hvis flokken går meget op i at skabe hieraki efter styrke, mod og kontrol. Det bliver derfor tabu at vise sin angst for at undgå af- og udvisning.

I dag kunne det svare til, at vi befinder os i grupper hvor det anses for at være bedst ikke at vise følelser, være handlende, udadvendt, rolig, fattet og have styr på sit liv.

I grupper hvor det er svært at acceptere følelsesudbrud, personlige erfaringer, sårbarhed og et til tider et porøst sind, opstår skam nemt. Fordi gruppen i sit forsvar kaster skam over den, der har angst – eller måske endda afviser og udviser den angste.

Danmark – vi kan ikke leve op til dine krav

Vi har en stor gruppe her i Danmark, der består af ca. 5.5 mio. mennesker. Når jeg ser på gruppen ‘Danmark’ er det ikke svært at se og forstå, hvorfor der nemt opstår skam i forbindelse med angst.

Bare se på arbejdsmarkedet. Hvor nemt er det fx at lykkes i at leve op til de krav der i dag stilles i Danmark om effektivisering, omstillingsparathed, udadvendthed samtidig med at vi helst skal præstere i topform på hjemmefronten med god økonomi, lange rejser, 3-4 børn (der i øvrigt alle får 12-taller og gør sig godt på Instagram og Facebook)?

Derudover stiller ‘Danmark-gruppen’ enorme krav til det individuelle menneske om at skulle være tilgængelig i en online verden, der gennemhuller vores fritid og pauser med sms, emails og kontakt på de sociale medier. Vi skal være tilgængelige konstant og samtidig præstere at være fattede og tale ‘girafsprog’ så vi ikke viser tegn på, at vores grænse for længst er overtrådt med noget så tabubelagt som følelsesudbrud og ukontrollerede handlinger.

– det faktum at vi, på trods af at være et moderne samfund hvor der stilles krav til at være kreative og selvstændigt tænkende, alligevel bliver behandlet som om vi var fabriksarbejdere i Charlie Chaplins tid – vi skal være hurtigere, mere effektive, mere givende – og smilende.

Det er så nemt at falde udenfor i dag. Skammen må ligge hos mange flere, end vi lige aner. For hvem vil ikke gerne kunne leve op til de forventninger og krav, vores samfund, arbejdsmarked og kultur stiller os?

Men statistikkerne taler jo deres tydelige sprog. Vi har aldrig været så stressede og angste, som vi er i dag. Men at erkende det overfor et samfund, der aldrig stopper op og justerer sine krav, er svært. Og så opstår skammen.

Andre grupper, der kaster skam

Vi har alle prøvet at befinde os i en gruppe, hvor der er blevet kastet skam. Det er ikke sikkert at du bemærker det, når det sker. Men det sker hele tiden.

Nogen gange, rammer det også dig. Det kan fx være at du befinder dig i en ‘familie-gruppe’ som overlever efter strategien ‘ikke at tale om sårbare emner, som fx følelser (og dermed også angst).

Du oplever det måske på den måde at du bliver mødt af en mur af tavshed, når du nævner ordet stress eller angst. Det er måske ikke bevidst fra familie-gruppens side, at kaste skam på dig, men det er et tydeligt tegn på, at gruppen ikke føler sig sikker – og prøver at få dig til at tie. For at sikre gruppens sikkerhed (eller det den tror, gør den sikker og tryg).

Oplever du skam er det som regel fordi du ‘stikker ud’ fra gruppen og bliver nødt til at bøje hovedet for at indordne dig dens præmisser.

Skam kan også opstå blandt vennegrupper. Eller på arbejdsmarkeder, blandt kollegaer og i fritidsgruppe-sammenhænge. Alle steder, hvor du indgår i en gruppesammenhæng.

Skammens konsekvenser

Når du bøjer hovedet og lægger bånd på dig selv (og den, du er) for at forblive i en gruppe, undertrykker du vigtige sider af dig selv. Sider, som er en del af dig og som du har brug for at ytre og give udtryk for.

Det kan sagtens være et bevidst valg, du foretager, for netop selv at overleve bedst muligt i det liv og den verden, du lever i.

Men hvis ikke du har taget det valg selv er der stor sandsynlighed for at dit selvværd og selvrespekt daler, og du vender vrede og kritik ind imod dig selv. Presser dig selv, benhårdt, for at leve op til noget der måske, i bund og grund, er dybt imod din indre natur.

Det i sig selv kan skabe så hårdt et pres at det kan gøre udslaget for, at din angst enten opstår – eller vedligeholdes.

Hvad kan du gøre for at slippe skammen?

Når du vil eliminere skam er det stoltheden og selvrespekten, du skal dyrke. Det er jo netop modstykket til skammen. Det er stoltheden gennem dine styrker og evner, du skal blive bevidst om og sætte fokus på.

Du behøver ikke at skamme dig. Og du behøver ikke at dukke hovedet for at blive set. Der er andre i verden, der ønsker at se dig, som du er. Med og uden din angst.

Du skal øve dig i at stå op for dig selv. Stå ved at du er den du er og føler og tænker, som du gør. Du kan øve dig i at sætte ord på dine behov og give udtryk for dem med selvhævdelse –  samtidig med at du viser respekt for den, du ytrer dig overfor.

Og så skal du vide, at det ikke er givet på forhånd om du kan ændre en gruppe til at acceptere dig. Du kan forsøge og du kan gøre dit bedste. Men det er ikke altid du  finder det du ønsker i de grupper, du ønsker at være i.

Vid, at det er okay.

Vid også, at du kan finde det i andre grupper. Du kan søge det hos andre grupper, indtil du finder en gruppe, der anerkender lige netop den side og den følelse, du har brug for at blive mødt i.

Det handler om at stå op for dig selv uanset hvad du bliver mødt med og søge derhen, hvor det er okay at være dig. Som du er.

Få hjælp til at stå op for dig selv og den, du er

Jeg har skrevet en bog, der hjælper dig med at slippe din angst. Og fordi der er så mange veje til at slippe angsten, har jeg også medbragt den del hvor du lærer at stå op for dig selv, dine behov, dine grænser (og ytrer dig med selvhævdelse, med respekt for den du taler med) – det der kaldes for ‘assertionstræning’.

Bogen kommer rundt om emnerne:

 1. Viden (hvad er angst – og hvorfor opstår den)
 2. Stressreducering (afspænding, værdiarbejde, grænsesætning og assertionstræning)
 3. Mindfuleness (teknikker, der hjælper dig med at skabe fokus og slippe ængstelige tanker)
 4. Kognitive metoder (der hjælper dig med at tænke realistiske tanker – også om dig selv)
 5. Eksponering (giver dig de vigtige teknikker til at udfordre angsten med handling)

Lyder det som noget, du kan bruge?

Tag første skridt ud af angsten med:

  Bliv den sejeste Angstfighter!

Få hjælp af angstbehandler online eller i Hørsholm

Indlægget her er blevet læst 3093 gange!