Mobning medfører Angst

Mobning medfører angst. Har du været udsat for mobning, ja så har du en større risiko for at udvikle lavt selvværd, stress, angst og depressioner – viser forskning.

Ny forskning (Institute of Psychiatry på King’s College i London) viser oveni, at mobning udover de ovenstående konsekvenser også kan føjes to andre til bunken: 1) Mobbeofre påfører oftere sig selv skader og 2) Stress pga. mobning medfører hurtigere aldring pga. forøget aldringsprocess.

Selvskader som følge af mobning

Børn, der har været udsat for mobning i en tidlig alder har op til 3 gange så stor risiko for at lave skader på sig selv (før de er 12 år) end andre børn. Resultatet er baseret på data fra 2141 børn ml. 5 og 12 år, født og opvokset i England og Wales. Studiet viste også, at er der problemer i hjemmet øger det risikoen for selvskader hos mobbede børn. Det kan fx. være, at der er andre selvskadende i adfærd i familien, mishandling eller andre adfærdsmæssige / følelsesmæssige problemer. Der viste sig at være en lidt højere tendens blandt pigerne, men kun svarende til 1,6 procentpoint.

Voldelig mobning påvirker aldringsprocessen

Et amerikansk forskerhold, har i Molecular Psychiatry, publiceret et resultat der viser at børn, der jævnligt har været udsat for vold og mobning ældes hurtigere – biologisk set, end børn der ikke er blevet mobbet. De kan måle det ved en del af vores gener – kaldet telomerer. Hos mobbeofre bliver disse afkortet hurtigere end hos ikke-mobbeofre. Formentlig har disse telomerer noget med stress at gøre. Stress kan skabe en slags betændelsestilstand i kroppen som på længere sigt kan have en negativ indvirkning på vores gener. Forskerne fik disse resultater ved at tage DNA-prøver fra 236 britiske børn, født i 1994 eller 1995.Prøverne blev taget af 2 omgange da børnene var henhv. 5 og 10 år gamle – og målte her det enkelte barns telomerers længde. Ved at interviewe børnenes mødre viste det sig at ca. 50% af de 236 undersøgt børn havde været udsat for vold eller mobning da de var 10 år gamle.De børn der havde oplevet mere en een form for vold og mobning fik DNA-resultater der tydeligvis havde en hurtigere afkortning af deres telomerer, og dermed en accelereret ældning, i forhold til de andre børn.

Mange langsigtede skader som efterfølge af mobning

Iflg. Lektor Thomas Nielsen fra Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, er der mange tidligere forskningsresultater der viser, at mobning og traumer i barndommen kan have heldbredsmæssige konsekvenser for mobbeofrene. Blandt andet kan han tilføje at forskningsresultater viser, at voksne som lider af bl.a. depressioner og angst har været mobbeofre i barndommen 4-5 gange oftere end personer uden depressioner og angst. Derudover er en ulykkelig konsekvens af mobning øget risiko for selvmord.Da mobning ofte er forbundet med en følelse af hjælpløshed og ensomhed hos det mobbede barn, er det oftest de mest ensomme og isolerede børn der lider mest under mobningen. Hvis barnet oplever at der er voksne og andre børn der hjælper og støtter op omkring, vil det bedre kunne stå imod de langsigtede skader. Derfor er det, iflg. Thomas Nielsen vigtigt, at man på skolerne fortsætter arbejdet med at undgå mobning, både den fysiske og den psykiske.
 
Kilde: Videnskab.dk
Få hjælp af angstbehandler online eller i Hørsholm

Indlægget her er blevet læst 7238 gange!