fbpx

Har du Angst Faktor?

Hvad er det der samler den røde tråd i årsagerne til at miste sin indre navigation og udvikle angst? Hvorfor lige netop mig – hvorfor lige netop dig?

Vi er ca. 350.000 danskere der lider af angst. Vi er derfor ca. 350.000 danskere med hver vores historie, oplevelser, tankegange, adfærdsmønstre og endnu flere kombinationer af udtryk, symptomer og måder at mærke, at vi er ramte af angst. Vi er ikke bare sådan lidt nervøse, usikre, generte eller indadvendte – nej, vi er virkelig – virkelig invaliderede i situationer som indgår i vores dagligdag og som vi lever med enten i tide eller utide, i mindre perioder eller i lange perioder.

Med andre ord – lige så mange vi er der er ramte af angst – lige så mange årsager er der også til at vi udvikler angst. Men, der er jo noget som binder os sammen, for der er jo også en god sandsynlighed for at du ikke udvikler angst. Så hvad er de elementer der skal være til stede for at du er en af dem der har angst faktor?

Angst faktor har du, hvis du efter at have læst nedenstående kan nikke genkendende til spørgsmålene og tænke – ja det har jeg et problem med. Listen er ikke et svar på, hvad du skal gøre og kan gøre ved det, men blot en liste over de mange faktorer som spiller ind når du udvikler angst.

1. Sårbarhed – følsomhed og stor empatiske evner

Har du antennerne ude og kan mærke andre menneskers sindsstemning også selvom de ikke fortæller dig om det? Er du let at såre og føler du stærkt og dybt? Har du nemt til tårer?

2. Stress

Er du stresset over en længerevarende periode, har du et grundlag til at angst nemmere udvikles. Stress kan opstå ud fra flere ting som fx. sygdom, dødsfald, skilsmisse, flytning, fyring, graviditet, eksamener, arbejdsløshed og andre store forandringer i din tilværelse.

3. Et lavt selvværd

Har du tendens til at tænke nedsættende om dig selv? Husker du at klappe dig selv på skulderen for alt det du opnår og fuldfører, eller er du kritisk og fortæller dig selv at du ikke gør det godt nok? Tænker du, at alle andre er mere værd end dig, og tager du deres behov mere alvorligt end dine egne?

4. Høje krav

Det er sjældent den dovne eller uambitiøse som udvikler stress og angst. Som regel er folk, der kæmper med angst ambitiøse, har tårnhøje forventninger til sig selv og accepterer ingen nederlag eller svinkeærinder. De høje krav bliver som oftest holdt godt ved lige med tanker og overbevisninger som “Jeg er kun noget værd, hvis jeg gør alting perfekt”.

5. Negative tankemønstre

Er du positiv indstillet på at livet vil dig det godt uanset hvad du træder ud i – eller har du en nærmest personlig tilgang til at det hele nok går galt? Negative tankemønstre fodrer dig med grobunde til at angst kan udvikles og trives.

6. Bekymringer om fortid og fremtid

Er du altid 10 skridt foran og ved lige hvad fremtiden vil bringe? Hvis du befinder dig i nuet kan din angst ikke gribe dig. Angst udvikles ved, at du tænker på, hvad der vil komme fremfor at været til stede i det du er i – lige nu. Når du mister forbindelsen fra dig selv igen og igen er det nemt at lade fantasien forestille sig alt det værste der kan ske. Din hjerne skal nok hjælpe dig på vej med mulige “skrækscenarier”.

7. Perfektionisme

Er det vigtitg for dig altid at have total kontrol og overblik over din situation? Giver det sig udtryk i at alting er snorlige og på lige rækker i dit hjem? Eller oparbejder du en adfærd som hele tiden støtter dig i at du er foran, bedre end andre og har overblik? At være perfektionist hænger sammen med punktet om de høje krav, og afspejler en angst for kontroltab – en angst for at bryde sammen eller en angst for at give slip på dine følelser.

8. Ubearbejde traumer

Måske har du oplevet noget i dit liv du har følt som værende en trussel for din eksistens eller liv. Det kan også være en smerte eller sorg du ikke har fået bearbejdet. Det kan være overfald, overgreb og mobberi. I kølvandet med dine ubearbejde følelser kan du få en overlevelsesadfærd mens det står på, og som ikke længere er nødvendig. Men at give slip på denne tilsigtede adfærd kan vække angst fordi du ikke har opdaget at tiden er gået, du har forandret dig og dine forhold er forandrede – eller bare ikke ved hvordan.

9. Manglende grænser

Kan du sige nej inden du farer op i det røde felt? Kan du sige ja når du mener det? Og har du ord for de grænser du i din tilværelse vil blive mødt med når du enten selv prøver at overskride dem eller når andre træder ind over? Har du en tryg fornemmelse for, at du kan være den du er og kan indgå fleksibelt i flere sammenhænge fordi grænserne er dynamiske og bevægelige alt efter dine ønsker og behov?

10. Social arv

Er du af en familie, hvor svigt og manglende omsorg var på dagsordenen? Måske er du ud af en familie, hvor struktur og traditioner var op til tilfældighederne og ingen rigtig tog sig af at skabe trygge rammer for dig? Er du ud af en familie som bekymrer sig meget og som har en kultur der er præget af undertrykte følelser, ubearbejdede traumer? Eller er du af en familie, hvor man ikke snakker om det man føler og undertrykker alt det der er “negativt”?

11. Socialt miljø

Befinder du dig i et miljø, hvor kotumen er, at man kniber røvballerne sammen og ta’r sig sammen. Måske kommer du fra et miljø, hvor, at alle der gør sådan som du gør får et stempel – og desværre ikke af en god karakter og bliver udelukket af “gruppen”. Eller måske er det et hårdt belastet miljø, hvor det at vise sine følelser eller give udtryk for “svaghed” ikke er accepteret. Det kan også være et miljø der er præget af det at være “anderledes” end de andre og altid grundlæggende føle sig udenfor af samfundet.

 

At gøre noget ved alle disse faktorer kræver tid
og møjsommeligt arbejde med sig selv.
Det kræver mod og villighed
til at skrue på de forskellige faktorer.

 

Måske er du en af dem der kun har få af faktorerne? Jo færre du har jo nemmere bliver det for dig og din terapeut at arbejde dig ud af din angst. Men det betyder ikke, at det tager kortere eller længere tid. Alt afhænger af din situation og dine faktorer på et mere personligt plan.

Mange siger, at psykoterapi ikke er vigtigt når man arbejder med angst. Jeg har selv modtaget psykoterapi ad flere omgange – som ikke var henvendt sig direkte mod min angst og det er sandt. Det har ikke været angst reducerende for mig. Men, de mange års arbejde med mine angst faktorer har gjort det nemmere for mig nu, hvor jeg arbejder med den kognitive adfærds terapi.

Så hver ting til sin tid og formål. Hvad er dine erfaringer? Og kender du flere angst faktorer som jeg har overset? Lad mig høre…!

Indlægget her er blevet læst 10886 gange!

Søg
Seneste indlæg
Seneste indlæg
Kategorier
Tags
Om Slip angsten

Privacy Preference Center