Hvad gemmer angsten i virkeligheden over?

Angst er et udtryk der beskriver den tilstand du kommer i, når kroppen reagerer med trangen til at flygte og sætter dig på spring for at slippe fri af noget – for at overleve. Angst forklarer din tilstand og er et ord du kan kategorisere tilstanden med under et navn, en benævnelse – et begreb. Men ordet ‘angst’ dækker i virkeligheden over en hel masse og måske meget mere, end du måske lige tror og aner.

Angst er som en paraply der overtager dit udsyn og skærmer for den verden og liv, du lever i. Den kan skærme dig men den kan også være svær at leve med, hvis den fylder for meget og tager hele dit udsyn.

Inde under angstens paraply ligger alt det, der gør at paraplyen overhovedet er slået op: Tanker, følelser og kropslige fornemmelser, du endnu ikke har forløst, accepteret, håndteret eller måske endda erkendt. I et stort virvar.

Hvad ligger under angstens paraply?

Angsten kommer ikke bare uden grund. Der er altid en rød tråd at finde i – hvorfor angsten dukker op, hos lige netop dig.

Mange af grundene hænger sammen med det, der ligger inde under paraplyen. Det kan fx være stress, undertrykte følelser, usagte ord, uløste konflikter, grænser der ikke bliver overholdt, problemer og dilemmaer der lukkes øjnene for, manglende accept af dine rettigheder, misbrug af din tillid og dine følelser – og meget, meget andet.

Alle disse temaer ligger spændt ud mellem angstens paraplys buer og gør det svært for dig at se verden, som den er – realistisk og ægte.

At fjerne paraplyen med ét snuptag, får ikke angsten til at forsvinde – det vil blot vække ny angst. Men du kan vippe paraplyen lidt, så lyset når ind i mørket og sætter lys på nogle af de temaer, angsten indtil videre dækker over, så de bliver synlige, konkrete og mulige at håndtere.

Se, hvad der ligger bag din angst

Når du tipper angstens parpaly blotlægges de emner, angsten består af. Ikke lige med det samme og heller ikke alle emner på samme tid. Det sker lidt efter lidt, når du begyner at undersøge og udfordre de ting, du møder.

Du undersøger ved at stille spørgsmål, afprøve og udfordre fastlåste følelser, tanker og måder, du plejer at gøre ting på.

Emnerne, som tilsammen holder angstens paraply’s buer spændte, kan bestå af alt muligt. Fx kan det være, at du inde bag angstens paraply:

 • opdager signaler, din krop måske længe har sendt, men som du har ignoreret.
 • får øje på grænser, du af flere årsager har undladt at holde og håndhæve.
 • ser dig selv være en brøkdel af den værdi, du i virkeligheden er.
 • lever et liv, der ikke passer til den du er – inderst inde…
 • undgår konflikter
 • undertrykker vigtige følelser
 • presses for højt (af andre eller dig selv)
 • tænker konstant negative og kritske tanker om dig selv og omverdenen
 • ikke føler, du er god (nok nogen sinde)
 • gør ting, du ikke bryder dig om for at blive accepteret eller elsket
 • er blevet frataget muligheden for at ytre din mening, smerte eller behov
 • og meget meget mere!Indsæt det, du selv opdager her:___________________________________

Håndter det, der ligger til grund for din angst

Når du opdager hvad der ligger bag angsten, kan det være, at du helt af dig selv begynder at agere anderledes.

Måske ignorerer du ikke længere dine personlige grænser? Måske siger du fra? Måske rækker du ud efter en ven eller en, der kan hjælpe dig?

Det kan også være du pludselig begynder at forvente at blive behandlet efter de kvaliteter og den værdi, du før overså hos dig selv…?

Det kan også være at du ved at se ind i angsten begynder at stå ved undertrykt vrede og sorg, du har brug for at bearbejde. Eller får udtrykt… sat ord på. Eller slipper…?

Det kan også være du løser problemer, du før udskød.

Eller tager fat på en uløst konflikt…

Det er din bevidsthed om hvad angsten i virkeligheden gemmer der gør, at du begynder at slippe angsten. Eller som gør, at angsten slår sin paraply ned og lader dig se verden, som den er – i virkeligheden.

Det er din bevidsthed og din vilje om at gøre noget nyt og bedre, som får dig til at finde modet frem – og stå ved det du ser, det du føler, dine behov, dine grænser, dine værdier, din lyst, din interesse og det, du vil med dit liv.

Find modet til at være den du er – inde bag angsten

Nogle gange kan det føles skræmmende at opdage den styrke, der i virkeligheden gemmer sig inde bag din angst. Med styrken komme også selvhævdelse, tydelighed og at se dig selv og omverdenen i øjnene. Styrke skaber mod!

Men mod giver også tilbage med fornyet styrke. Og mod og styrke er noget, vi til alle tider vil skulle justere på for at holde ved lige. Ligesom, vi skal øve os i at føle (og stå ved) vores værd.

Manglende mod og selvværd er derfor ikke noget, du mister for evigt! Du kan opbygge det igen og igen.

 

Få hjælp af angstbehandler online eller i Hørsholm

Indlægget her er blevet læst 612 gange!