Er du under uddannelse, angst og på S.U.?

Så kan du evt. søge om handicaptillæg

For at modtage handicaptillæg er betingelsen at den angst du oplever medfører en funktionsnedsættelse som giver dig betydelige begrænsninger i din evne til at at have et studenterjob ved siden af uddannelsen.

Derudover skal du:
  1. Modtage S.U. eller slutlån
  2. Gå på en videregående uddannelse
  3. Dokunmentere at din funktionsnedsættelse er varig

Hvis du søger, vil der blive foretaget et individuelt skøn i forhold til om funktionnedsættelsen kan give dig ret til tillægget. Funktionnedsættelsen kan fx. være “svære psykiske og psykosociale vanskeligheder (f.eks. som følge af angst).

Bliver du taget i betragtning og modtager handicaptillægget, betyder det at du må tjene mindre – dvs. dit fribeløb bliver sat ned.


Her kan du læse mere om handicaptillægget.

Kilde: Undervisnings Ministeriet Uddannelses Styrelsen
 
 

Indlægget her er blevet læst 5086 gange!