11 tips til mere angsthjælp, mens du tager din uddannelse 

Rigtig mange oplever deres første angst i deres uddannelsesår. Netop disse år er for mange en tid med mange skift, forandringer, nye venner og veninder. Det er også en tid hvor selvstændighed og nye eventyr manifesterer sig hvilket kan skubbe til mange tanker, følelser og indre konflikter, der skal løses og håndteres. For nogle, bliver tiden præget af for stort et pres, for mange forventninger, stress og desværre også angst. Her kan der blive brug for en angstbehandlers hjælp, viden og værktøjer. 

Er det også noget, du kender til?

Måske oplever du, at familie og venner er en rigtig god hjælp og støtte et godt stykke hen af vejen. Men måske mærker du også et behov for at få en udefrakommendes syn og én at snakke med – én, som ikke er følelsesmæssigt involveret. 

Der findes i dag et væld af psykologer, psykoterapeuter og andre angstbehandlere, der specialiserer sig i at hjælpe dig med din angst. Men som studerende, kan det være svært at få økonomien til at række. 

Måske, går du endda rundt med følgende tanker og spørgsmål:

 • Findes der gratis viden og værktøjer, du kan drage nytte af?
 • Er der hjælp at hente gennem dit uddannelsessted?
 • Tilbyder kommunen hjælp til dig, som er studerende og har angst?
 • Kan du få gratis psykologhjælp nogen steder (eller tilskud/rabat)?
 • Er der støttemuligheder for dig, der har svært ved at gennemføre en uddannelse pga. angst?

Jeg har samlet nogle af de muligheder du kan drage nytte af, mens du er under uddannelse. Nogle af dem er støttende direkte på økonomien mens andre hjælper dig med at komme igennem uddannelsen.

11 tips til angsthjælp, mens du tager  din uddannelse 

#1 Søg gratis viden og værktøjer på nettet

Du kan komme langt alene ved at læse om angst og sætte dig ind i nogle af de værktøjer, du finder rundt omkring på internettet. 

Du kan evt. starte med at læse de blogindlæg, du finder her på Slipangsten.dk. Start f.eks. med “Hvad er angst – din ultimative angst wiki”. Du finder også meget mere om angst og hvilke værktøjer, du skal bruge her på Slipangsten.dk’s Blog

#2 Psykolog på uddannelsesstedet

De fleste uddannelsessteder har en psykolog tilknyttet, som du kan tale med om din angst. 

Det kan også være at dit uddannelsessted tilbyder kurser, selvhjælpsgrupper eller andet, du kan bruge. 

Snak evt. med en lærer og forhør dig om dine muligheder og tjek din uddannelses hjemmeside eller intranet for at finde åbningstider og kontaktinformation.

#3 Få viden og værktøjer med online kurser

Du kan supplere din angsthåndterings-værktøjskasse med online kurser. Online kurserne koster ikke mere, end hvad en angstbehandler tager for 1-2 timers terapi. Tilgengæld kræver kurserne selvdisciplin og selvstændigt arbejde med dig selv. Derfor henvender online kurser sig også bedst til voksne fremfor børn og teenagere.

Tjek online kurserne ud her: Disse online kurser hjælper dig med at slippe din angst!

#4 Få gratis hjælp hos Studierådgivningen

Studierådgivningen tilbyder workshops, gruppeforløb og studiegrupper. Men de tilbyder også at du kan få individuelle samtaler for at tale om dine studierelaterede udfordringer med en af deres rådgivere. Rådgiveren er enten psykolog eller en socialrådgiver med en terapeutisk efteruddannelse.

Du kan få op til fem personlige samtaler med rådgiveren. 

NB: Du skal være studieaktiv på en videregående, SU-godkendt uddannelse for at kunne få hjælp hos Studenterrådgivningen.

Læs alt om, hvordan Studierådgivningen kan hjælpe dig her!

#5 Lad din kommune hjælpe dig

Alle kommuner har hjælpetilbud til unge. Tjek vejviseren ud hos Mindhelper og se, hvordan og med hvad din kommune hjælper dig. Du kan også tjekke på Erduokay.dk.

Du kan også gå ind på din kommunes hjemmeside og søge på, hvilke tilbud de har til unge og studerende med angst. Ring dem evt. op, hvis hjemmesiden virker for uoverskuelig.

#6 Få gratis psykologhjælp (tilbud til dig mellem 18-21 år)

Vidste du, at du kan få gratis psykologhjælp, hvis du er mellem 18-21 år? Det kan du fra 1. oktober 2019 til og med 2021– se bare her: Tilskud og gratis psykologbehandling

Læs mere om gratis psykolghjælp her.

#7 Få tilskud til psykologhjælp med lægehenvisning

Hvis du henvises af din læge, kan du få tilskud fra Sygesikringen til din psykologregning (60%), i op til 24 konsultationer. 

Du beder din læge om at henvise dig til en psykolog. Herefter søger du efter en psykolog i dit område, som har overenskomst med “Den Offentlige Sygesikring”.

Se reglerne for tilskud til psykolog her

#8 Få 300 kr. i rabat med sygeforsikringen “Danmark”

Hvis du er medlem af sygeforsikring “Danmark”, får du 300 kr. i tilskud til hver psykologsamtale. 

Læs alt om, hvordan du får hjælp fra “Danmark” her.

#9 Søg om handicaptillæg ved siden af din S.U.!

Er du på SU? – så kan du evt. søge om at få et handicaptillæg ved siden af din SU

For at modtage handicaptillæg er betingelsen, at din angst medfører en funktionsnedsættelse som giver dig betydelige begrænsninger i din evne til at at have et studenterjob ved siden af uddannelsen.

Derudover skal du:

 • have en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som gør dig nærmest ude af stand til at påtage dig et studiejob
 • modtage S.U. eller slutlån
 • gå på en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse

Bliver du taget i betragtning og modtager handicaptillægget betyder det, at du må tjene mindre – dvs. dit fribeløb bliver sat ned.

Læs alt om handicaptillæg her.

#10 Uddannelser for unge med angst

Der findes “Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelser” (STU) for unge i alderen 16-25 år med særlige behov – bl.a. angst, som ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse. Basen STU tilbyder uddannelse for unge med angst.

På deres hjemmeside skriver de: “Vi har mange års erfaring med at styrke de studerendes psykiske helbred, reducere symptomer og med at hjælpe de unge på vej til videre uddannelse eller beskæftigelse. På vores særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) arbejder vi kognitivt adfærdsterapeutisk med den unge med angst. ”

Læs mere om STU her.

#11 Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS skal sikre, at elever og studerende kan uddanne sig på lige fod med andre, også selvom de har en funktionsnedsættelse.

Den specialpædagogiske støtteordning administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under ministeriet.

For at få SPS skal du være studerende og opfylde nogle generelle betingelser:

 • have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at du har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever,
 • være optaget på en uddannelse, der kan ydes SPS til, og
 • være uddannelsesaktiv.

Du kan søge om SPS, hvis du er optaget på en af disse uddannelser:

 • frie grundskoler
 • frie kostskoler
 • erhvervsuddannelser
 • gymnasiale uddannelser
 • videregående uddannelser

Læs mere om SPS her: Læs om støtteformer og muligheder for at få SPS.

Opdateret den: 23. sep 2019
Udgivet den: 14. nov 201
Få hjælp af angstbehandler online eller i Hørsholm

Indlægget her er blevet læst 5693 gange!