fbpx

OCD

Tvangstanker og tvangshandlinger OCD – Obsessive-compulsive disorder

Tvangstanker og tvangshandlinger hører inde under betegnelsen OCD. De fleste af os kender til at blive besat af tanken om at tjekke om komfuret er slukket, døren låst og lignende, og for de fleste er det en forbigående tanke og handling, som forsvinder, men som ikke præger eller dominerer hverdagen og de almindelige gøremål.

For nogle bliver tanken/handlingen om at tjekke eller kontrollere hængende og kan ikke slippes og kommer derfor til at fylde så meget i dagligdagen at det går ud over livskvaliteten.

Tvangstankerne og tvangshandlingerne kan komme til at sluge rigtig meget tid og fokus.

De fleste, som oplever at have OCD, er sig selv yderst bevidst om, at gentagelserne ikke giver mening, men at problemet ligger ved at selve afgivelsen af kontrollen medfører følelser, (angst, skyld og dårlig samvittighed), som kan være endnu sværere at håndtere. Så svære, at den umiddelbare lettelse ved at udføre tvangshandligen er at foretrække.

OCD opstår som oftest tidligt i livet, og sker ofte i forbindelse med en krise som fx forældrenes skilsmisse, dødsfald, sygdom, mobning eller lignende. Barnet, eller den unge, forklarer de udefrakommende trusler, ved at tilegne dem en form for “magi”. Magi, som det kan styre ved fx “at undgå stregerne mellem fliserne”, gentage handlinger, for at opnå en ønskelig situation, eller “vaske hænder mens der tælles til 10” for at sikre en eller anden ting går i opfyldelse.

Psykologisk set, kan OCD være en forsvarsmekanisme for at fjerne fokus fra undertrykte følelser, som fx vrede, angst og sorg. En handling, som på sin vis medvirker til en form for kontrol af ydre problemstillinger, hvor fokus bliver at gentage forsøg, for at vide sig helt sikker på noget, der ellers kunne gå galt.

Undgåelsesadfærd

Undgåelsesadfærd forekommer også i forbindelse med OCD, idet personer, som lider af af tvangstanker/handlinger ofte føler skam og føler det ydmygende at blive observeret af andre i den pågældende situation. Bevidstheden om, at tankerne/handlingerne er overdrevne og meningsløse kan medføre undgåelse af steder og situationer. Oplevelsen af at have OCD kan i sig selv være grund nok til at undgå de udløsende situationer. Som konsekvens af dette, er der mange OCD-ramte der føler sig isolerede.

Symptomer på at du har OCD:

  • Tanker, ideer, tankebilleder og sætninger som gentages og føles overdrevne 
  • Gentagne handlinger, som ofte hænger sammen med de gentagne tanker
  • Ritualer, du skal gennemføre for at få “fred” “ro” eller lign.
  • Modarbejdelse af tvangstanke- og handling medfører ubehag, som f.eks. angst, skyld og uro.
  • OCD symptomerne er de samme hos voksne, som hos børn

Ofte drejer tvangstankerne sig om angst for snavs og smitte, hvilket medfører rituelle og gentagne afvaskninger.

Behandling: Psykoterapi evt. i kombination med medicin

Eksponering for OCD

Dét, der giver de bedste resultater indenfor OCD er eksponering og adfærdsterapi. Langvarig og hyppig behandling med adfærdsterapi, hvor der bliver arbejdet med afståelse af rituelle handlinger.

ACT terapi (Acceptance and Commitment Therapy)

Dette er en ny evidensbaseret kognitiv adfærdsorienteret metode som vist sig meget effektiv på en række psykiske lidelser, herunder OCD. I et ACT baseret terapiforløb kommer man hele vejen rundt. I ACT vil man arbejde med dine reaktioner på det du oplever – tanker og følelser. Her findes ingen rigtige eller forkerte tanker eller følelser. Alle mennesker har underlige, negative, upassende og underlige tanker en gang i mellem. Problemet handler om, hvor meget de fylder og hvordan du reagerer på dem.

I ACT lærer du at reagere og handle anderledes, så dine OCD tanker ikke længere får så stor indflydelse på dig. Målet er, at du skal kunne være den person du gerne vil, gøre de ting du gerne vil – så dit liv giver mening for dig. 🤎

Læs mere om ACT her.

Kognitiv adfærdsterapi for OCD

Ved kognitiv adfærdsterapi, lærer du at tilnærme dig de angstfyldte situationer gradvist, for langsomt at opnå tryghed i forbindelse hermed.

Det har vist sig at psykoedukation (opnå psykologisk viden om f.eks. OCD) er effektiv til behandling af OCD. Det kan være konstruktivt at behandle tvangstankerne samtidig med at man tager fat på tvangshandlingerne.

Medicinsk behandling

Medicin kan være virkningsfuldt til afhjælpning af OCD. Det er optimalt at modtage psykologisk/terapi behandling mens man tager medicinen.

Stressreducering kan nedsætte angst anfald, da der er en stærk tendens til at anfaldene opstår nemmest når kroppen i forvejen er i alarm-beredskab.

Læs mere om stress og angst.

 

Søg
Seneste indlæg
Seneste indlæg
Kategorier
Tags
Om Slip angsten

Privacy Preference Center