Konsekvenser af angst

Konsekvenser af angst afhænger af mange faktorer, hvor længe det er stået på og hvordan det er blevet bearbejdet – under og efter. Angst kan være destruerende for de flestes livskvalitet, og endda overordentlig ødelæggende.

Konsekvenser af angst:

Angst og selvværd

Angstens konsekvenser på selvværdet har mange ansigter, men selvværdet er en stærk søjle når det gælder om at slippe den eller leve med den.

At opretholde selvværdet, kan efter oplevelser med angst være svært. En enkelt oplevelse med angst vælter som regel ikke dit selvværd, da det ikke nødvendigvis er grunden til at du har udviklet angst, menhvis du har haft angst igennem længere tid kan det ødelægge tilliden til dine egne evner og formåen og på længere sigt smuldre selvværdet.

Hvis du igennem længere tid har levet med angst, og dit selvværd i forvejen er årsag til angsten, kan du risikere at ryge du ind i en negativ spiral, hvor angsten i sig selv forstærker følelsen af lavt selvværd. Derfor er det vigtigt at styrke selvværdet hvis du vil slippe angsten.

Følelsen af at vide, at du er noget værd, også selvom du ikke er i stand til at yde eller præstere pga. angst, er ikke nødvendigvis noget du får ind med barneskeen. Belønningerne er måske kommet i form af at udvise stor udholdenhed og evnen til at imødekomme alle andres behov end lige præcis dine egne. At få lov til at give udtryk for ubehag eller vrede uden at føle skyld, har måske aldrig rigtig været til stede i dit liv.

Selvværd er mange ting, men grundfølelsen af at være ok, rigtig, og at blive acceptereret er elementer som ofte er svage ved et lavt selvværd, enten fordi du er vokset op med det eller fordi du i en længerevarende periode har eller er sat ud af spil pga. kriser, sygdom, dødsfald eller andre grundlæggende uroligheder. Uroligheder som ryster din opfattelse af tryghed.

  Tag selvværdskuren og få mod til at være den du er og stå op for dig selv. Nu og resten af livet

Parforhold og angst

At være i et parforhold hvor den ene part lider af angst kan være belastende for begge parter. Parforholdet kan i mange tilfælde også være en sikker og tryg base, hvor der er grobund for støtte, omsorg og opbakning omkring den angstramte. Det kræver åbenhe og tillid og at der bliver skabt en fælles platform, hvor begge parter kan mødes på sikker grund. For nogle er parforholdet det første sted, der bliver åbnet op for erkendelse og anerkendelse.

Selvom parforholdet har sine bedste rammer og odds for at udvikle og gennemleve de oplevelser den angstramte mærker, kan det samtidig være opslidende og hårdt også for den som skal sætte sig ind i den angstramtes verden, og acceptere konsekvenserne og de eventuelle begrænsninger angsten kan sætte for parforholdets vilkår. Begrænsningerne kan være,sociale, geografiske, økonomiske, seksuelle mm.

Nogle parforhold har ikke grundstenene i sig til at være en base for udvikling eller have rummeligheden til det. I nogle tilfælde betyder det at den angstramte vil blive nødt til at acceptere vilkårene for forholdet og finde andre måder at bearbejde sine oplevelser fx. gennem venner, familie eller behandling af terapi/medicin.

Angst og venskaber

Gennem hele livet kommer venner til, nogle er gået og nye dukker op. Nogle har brug for mange relationer og nogen har brug for få. Dét der er fællestrækket er, at de personer der er ens nærmeste venner er mennesker du føler en grundlæggende tillid til.

Har du social angst kan du fx have svært ved at møde nye venner fordi angsten for at deltage i situationer, hvor dette normalt opstår, er begrænset pga. angst. Men angst i samvær med venner kan også opstå. Ofte bliver det ikke vist eller fortalt, da det kan være svært at åbne op for, og der kan opstå et dilemma om ønsket af at ville se sine venner og alligevel ikke have modet til det.

I venskaber hvor der er en eller flere parter der har angst, er det vigtigt at der bliver givet udtryk for behov og ønsker, vist respekt og accept fra begges sider. Det kan være svært at se andre åbne op for ting som man ikke selv ønsker at gå dybere ned i, og derfor kan der opstå konflikter som går ud på at man har forskellige behov og ønsker for relationen.

Socialt liv generelt

At være angstramt er ikke nemt at være i når der er andre der ser det. Folk der har social angst, har selvsagt svært ved at deltage i sociale sammenhænge, men også andre angstramte kan have problemer med deres sociale liv. Der er mange uskrevne regler og kulturelle væremåder som forventes. I mødet med andre mennesker, uddannelser og erhvervsliv er det i vores kultur ikke altid okay at bryde sammen og få ro til at overleve et angstanfald.

Mange vil gerne være alene med deres angst fordi det er ydmygende at blive set i den, dels pga. sårbarheden men også pga. manglende forståelse og indsigt i situationen. At være angst kræver omsorg for sig selv, efterbearbejdning og tryghed til at føle sig accepteret i også denne tilstand.

Desværre betyder det for mange at angst medfører isolation og ensomhed. Mange angstramte er yderst sociale personer med ganske gode erfaringer, som er vældig sociale, men angsten trækker dem indad og nedad, og det kan tage tid at lære at leve med eller slippe.

Undgåelse af socialt liv kan være: Fester, fødselsdage, kom-sammen, uddannelser, at komme ud overhovedet, at gå i supermarkeder osv.

Arbejdsliv og angst

På dit arbejde er der med stor sandsynlighed en hel del som oplever daglig angst mens de er på arbejde. Nogle har måske endda valgt deres karriere ud fra undgåelsen af en eller anden angst. Nogle oplever angst ved møder, hvor de skal deltage i debat og præsentere produkter og projekter for hinanden. Nogle har svært ved den halve time de ellers skulle slappe af i og spise sammen med andre, fordi de er bange for spisesituationen.

Mange gemmer angsten væk, strammer sig op, og klistrer smilet på og venter til de kommer hjem og kollapser så fuldstændig som en marathon-løber der endelig er færdig med ruten.

Manges arbejdspladser går ikke ind for personlige udtryk som tårer, følelser o.a. fordi det handler om at repræsentere noget der er successfyldt, handlingspræget og styrke. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er folk der i virkeligheden indeholder alle disse ting, men selv disse kan ind imellem opleve panikken brede sig, når chefen kalder dem ind, eller salget er gået i stå i den afdeling de er chef for. Forskellen er bare, at de oplever den og så kommer de igennem det og videre op på hesten, hvor den der er angstramt fx sidder fast i den første  negative oplevelse og har den med sig til næste gang situationen vil opstå.

Nogle oplever pludselig stressanfald og må revurdere deres livs værdier for at finde ud af at de længe har ladet deres sjæl og krop opleve angstfyldte situationer der aldrig er blevet taget behandlet eller bearbejdet.

Kolleger og angst

Hvorfor opfører han sig sådan? Det er som om din med-makker altid gør krumspring som du ikke forstår, han hidser sig op og tror alle er efter ham, eller han kommer altid for sent til mødet eller bliver syg til præsentationerne… Der er altid en grund til at folk reagerer og handler som de gør. Vores normer og kultur giver os lidt af svarene, men personens egen grund kender vi ikke. Måske er han bare angst?

I nogle tilfælde bliver der under et møde mellem kollegaer oplevet at en eller anden under fortrolighed giver udtryk for det egentlige problem der stikker under, og som viser sig skyldes angst. Det kan være en ordentlig mundfuld for en kollega at opleve sin kollega åbne sig op, og se en semi-vens angst, ikke mindst fordi en usynlig grænse bliver overtrådt, men også fordi normen for kollegiale venskaber ofte ikke rækker dybt nok til sådanne åbenbaringer.

Nogle virksomheder er gearet til at håndtere angst, i derers personlige stil eller omgang med hinanden, og flere større virksomheder har ansat Human Resource til at tage sig af medarbejdernes trivsel og udvikling. Det er gået op for arbejdsgiverne at det kan betale sig at få åbnet op for sådanne situationer og frigive den energi som angste mennesker går kapslet inde med.

Nogen gange kan man desværre opleve at blive afstødt af sine kollegaer for netop at udtrykke sin angst, men det er vigtigt at huske på, at møde accept for at være den du er er en menneskeret – også på arbejdet.

Angst og uddannelse

Mange oplever deres første angst i barndommen eller i teenageårene. Det er i teenageårene valgene til ens uddannelse bliver valgt. Selvom drømme-uddannelsen allerede har været bevidst i mange år, kan selve valget pludselig skride ved opdagelsen af de krav og forventninger man bliver mødt med på uddannelsesstederne. Det kan være krav om præstation, ydelse, socialt samvær, oplæg og foredrag, fælles-spisning – situationer som kan medføre angst.

Angst for at fejle og ikke slå til eller høre til, får mange unge mennesker til at søge uden om deres egentlige drømmeuddannelse og i stedet søge ind på sikre og trygge uddannelser som de i det lange løb alligevel ikke ønsker eller bliver glade for. Mange zapper rundt og nogen er heldige at finde alternativer som gør dem glade alligevel, andre ender på hylder de slet ikke hører til.

Uddannelsesvalg er en politisk sag som bruger mange ressourcer på at guide ungdommen til erhvervslivet. Der er penge i at styre den unge fra at gå fra folkeskolen – til uddannelsen og direkte ud i erhvervslivet. Mange unge mennesker sidder ude på skolerne og institutionerne, ensomme og angste fordi de igen er stødt ind i deres frygtsituationer, og står for at skulle navigere uden om og finde en ny uddannelse.

Der er ofte tilknyttet psykologer til uddannelsesstederne, og ved brug af dem kan undgåelses-adfærden måske gøre at pladsen på drømmestudiet forbliver, eller at det måske kan blive semesteret efter.

Fysik

Har du igennem længere tid lidt af angst, kan én af konsekvenserne være at kroppen bliver belastet. Når du er angst, bruger du ofte musklerne som forsvar og spænder op, og de har brug for at komme ned på deres normale spændings-leje igen når “faren” er ovre. Hvis du føler dig konstant angst – eller ofte får angst / panikanfald vil kroppens muskulatur opretholde for høj en spænding.

Mange med angst lider ofte af rygproblemer, iskias, spændingshovedpine, nakke-skulderspændinger, mavekneb, og udefinerbare smerter i mave og underliv. De kan have spændinger i kæbe, hals, arme, lår og lægmuskler.

Mavesår kan opstå ved vedvarende angst pga. den store mængde af mavesyre der bliver dannet af stress- og nervøse tilstande. Forstoppelse og diarre pga. opstår pga. tarmenes sensitivitet overfor angst, stress og nervøsitet.

Økonomi

Økonomien er ofte en overset konsekvens af at have angst. Mange der har oplevet angst, har haft kontakt til en psykolog eller psykiater, og for nogen er det endda blevet til mange forskellige igennem deres liv. Lægen kan ud udskrive en henvisning til en psykiater eller psykolog så sygesikringen betaler. Timepriserne for en psykolog varierer meget men ligger ofte omkring de 800 -1.000,- kr/t., og så kan det godt blive en omkostelig affære i det lange løb.

Desuden er økonomi også en faktor for folk som fx. har social angst, fordi man ser at deres forbrug stiger i og med at de overvinder deres fobi, og begynder at gå ud igen – på restauranter, biografen, shoppingcentre, fødselsdage o.a.

 

Mangler du hjælp til at slippe angsten?

Slip Angsten med Stressreducering
Få hjælp til at slippe din angst med stressreducerende værktøjer. Få øvelser og afspændinger med det samme du har tilmeldt dig. Alle online kurserne kan bruges når som helst og hvor som helst – i dit helt eget tempo, uden stress og forventninger om at du skal præstere eller yde noget som helst. Sænk stressniveauet og slip angsten med “Slip Angsten med stressreducering og mindfulness“.

Slip Angsten med Mindfulness
Mindfulness virker – og det virker især godt hvis du er angst og stresset! Det er videnskabeligt bevist at viden om angst og træning af mindfulness hjælper hvis du vil slippe angsten. Bliv introduceret til mindfulness og start med mindfulnesstræningen allerede i dag! Læs alt om online kurset: Slip Angsten med stressreducering og mindfulness!

Slip angsten med tankerne

Du kan slippe din angst, når du tænker realistiske og beroligende tanker. Og især, når du samtidig øver dig i at bruge din adfærd til at afprøve og udforske de situationer, du længe har undgået pga. angst. Med små, trygge trin kan du nærme dig længe ønskede situationer og generobre det, der giver livet mening! Lær hvordan du gør, i online kurset: Tag styring over angten – med kognitive metoder og eksponering

Få det hele samlet i online kurset: Bliv den sejeste angstfighter! Knæk koden på din angst – og giv slip!

Relaterede indlæg

 

Indlægget her er blevet læst 14219 gange!

Author: Lise Kryger

Tak fordi du læser med! Jeg hedder Lise, og jeg har tilegnet mig stor erfaring indenfor området angst og angstreducering. Det har jeg, fordi jeg selv fik svær socialangst som 15 årig og gik med det ubehandlet indtil jeg var i starten af 30'erne. I dag har jeg sluppet ca. 80% af min angst med værktøjerne viden, stressreducering, mindfulness, kognitive metoder, eksponering og ACT. Få hjælp til også at slippe din angst i dag, med alle værktøjerne i online kurset: Bliv den sejeste angstfighter, knæk koden på din angst – og giv slip! Jeg har tidligere arbejdet som eksponeringslærer ved Jysk Psykologcenter. Jeg har en uddannelse som grafiker. Jeg håber, og brænder for at min viden og erfaring med angst, hjælper dig til også at slippe din angst. Nyd godt af dette med viden, gode råd om at slippe angsten samt nyheder og tilbud gennem mine nyhedsbreve. De bedste hilsener, Lise Kryger, indehaver af Slipangsten.dk