Lær dig selv (og din angst) at kende – og få værktøjerne til at slippe den.

Hvem er jeg?

Lise Kryger, født i 1972 og opvokset i Århus.

I skrivende stund er jeg 46, gift med Peter og mor til Sebastian som er 9 år. Jeg har en uddannelse som mediegrafiker og arbejder som selvstændig med hjemmesiderne: Slipangsten.dk  / Blogus.dk / Staerkesider.dk Doodlethemoment.dk og Eventyrsstyrelsen.dkFree Range Travellers. Herudover er jeg medblogger og grafisk designer på Backpackerplanet.dk

Mit første angstanfald

Som 15 årig fik jeg mit første angstanfald, og selvom følelsen af angst var mig bekendt, var denne oplevelse en anden og står aldeles tydelig i min erindring. Dengang i midt 80’erne var der ikke megen kendskab til social angst og social fobi, og jeg havde heller ingen computer som kunne give mig svar på hvorfor jeg havde det sådan. Så jeg tænkte at alle nok havde det på samme måde, jeg var bare ekstrem dårlig til at skjule det. Jeg blev bedre og bedre til at skjule angsten og jo mere jeg skjulte den jo værre føltes den.

Jeg tænkte at der var noget galt med mig. Jeg forstod ikke hvorfor jeg ikke kunne slappe af og nyde ungdommen ligesom dem jeg kendte, og jeg forstod ikke at andre kunne nyde livet sådan når det gjorde så ondt nede i maven. Jeg prøvede at leve livet sådan som jeg forventede et normalt liv skulle leves. Det betød at jeg kastede mig ud i situationer som jeg i virkeligheden slet ikke magtede. Angsten blev ikke accepteret ej heller anerkendt.

En dag så jeg i tv, at der i København var startet noget der hed “Fobiskole”. Folk lå på madrasser og slappede af og havde elastikker om hånden som de brugte når de eksponerede deres angst. Det begyndte at gå op for mig, at det jeg mærkede i min krop og i mit sind var det samme som dem der var inde på tv. At der var andre der havde det ligesom jeg.

Der skulle gå mange år før jeg begyndte at åbne op og fortælle hvordan jeg havde det. I 2002 tog jeg et aftenkursus på Jysk Fobiskole (i dag hedder det Jysk Psykologcenter) hvor jeg lærte om hvad det vil sige at have angst. Jeg begyndte at forstå hvorfor det kom og hvorfor netop jeg oplevede det. Jeg lærte om kognitiv terapi, og at bearbejde mine tanker og mine grundholdninger til mig selv.

Jeg har altid følt at det var svært at tale med andre om det at have angst. Måske var der bare ikke nogen i min omgangskreds der kendte til det, eller måske ville de – ligesom jeg, heller ikke anerkende det og tale højt om det.

I 2011 tog jeg et tre-måneders dagforløb på Jysk Psykologcenter hvor jeg lærte at håndtere angsten på de områder jeg endnu manglede. Det blev et intenst forløb hvor jeg lærte om psykologien bag angsten, om sikkerhedsadfærd, eksponeringer og ikke mindst mindfulness.

De metoder der har hjulpet mig var:

 • Psykoedukation
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • ACT (acceptance and commitment therapy)
 • Stressreducering
 • Mindfulness
 • Eksponeringer, graduerede

Angsten forsvandt ikke lige pludselig. Det blev en gradvis ændring i de mange vaner og mønstre mit liv var spundet ind i og en langsom tilvænning til et liv uden angst. Intet af det gamle liv blev genoptaget, men min indre kerne blev fundet frem igen og det var herinde de fleste af svarene blev fundet.

Min lange rejse for at nå til der hvor jeg er i dag har lagt lod på vægtskålen over et kvaliteter i mit liv. Uden denne rejse var jeg ikke den jeg er i dag, og uden mine erfaringer og uden den lærdom jeg har måtte betale så høj en pris for at lære har været det hele værd.

Efterfølgende tog jeg et 10-ugers forløb på Mariendal hvor jeg blev indført i MBSR (mindfulness baseret stress reducering).

Jeg har i efteråret 2013 haft været tilknyttet Jysk Psykologcenter, hvor jeg har arbejdet som eksponeringslærer. Her hjalp jeg i 13 uger kursisterne på dagholdet til at planlægge og gennemgå graduerede eksponeringer.

Hvorfor Slip Angsten?

Der var engang hvor viden om angst var bundet til psykologer og psykiatere som havde læst på universitetet i mange år eller stod skrevet og gemt i siderne på tykke bøger du skulle reservere og hente på biblioteket.

Der var engang hvor angst var et begreb de færreste forstod og endnu færre anede hvad der kunne gøres ved det. Angst var en dunkel fætter, vi gemte væk af skam og frygt for at blive undervurderet og stigmatiseret.

Slipangsten.dk blev skabt i 2007 på et tidspunkt hvor der ikke fandtes meget om angst på internettet. Det blev min mission at skabe et frirum for alle der som jeg selv ønskede at stå ved deres angst og med viden, værktøjer og erfaringer slippe den.

Det der blev sparket til at oprette siden var at jeg netop havde taget mig sammen til at fortælle min arbejdsplads om min lidelse hvorefter jeg blev fyret 15 minutter efter. Min første antagelse var: “Jeg skulle aldrig have åbnet mig op om min angst”. Min næste antagelse blev: “Det kan ikke passe – det var det rigtige for mig at fortælle om det – også selvom det blev dårligt modtaget”.

I de år der er gået siden Slipangsten.dk er kommet til, er der sket et skred indenfor viden om angst og angstbehandling. Desværre er historierne også blevet flere og flere. Det er min overbevisning at det er aftabuiseringen og afstigmatiseringen som har medvirkende årsag til at flere og flere står frem med deres angst.

Derudover lever vi i dag i et samfund og i en kultur der bærer præg af store krav og forventninger, samtidig med at vi bliver mere og mere individuelle og giver slip på de traditionelle familiemønstre.

Gamle industrielle erhversmønstre der opfordrer til effektivisering samtidig med at vi skal levere større og større præstationer indenfor viden og individuelle og kreative parametre gør, at vi har skabt en kultur der er grobund for at vi bliver stressede og udvikler angst.

Slipangsten.dk trækker viden og erfaringer sammen og giver dig muligheden for at lære at håndtere og skabe dit liv på egne præmisser fremfor samfundets og omverdens.

Det er ikke længere kun de lærde der skal lære og drage nytte af viden. Internettet gør det muligt at tilgå viden og erfaringer så du på egen hånd kan sammensætte de elementer du skal bruge for at slippe angsten og skabe det liv du ønsker at leve.

Jeg tror på (mine værdier)

Jeg er ikke kommet hertil på håb og lyserøde drømme. Jeg er kommet hertil fordi jeg har valgt. Hver dag har jeg taget et valg. Også selvom det har været dårlige og ukonstruktive valg – har jeg valgt.

Jeg har op til flere gange i mit liv taget beslutninger der er gået stik modsat det forventede eller ønskede, fordi jeg har valgt mig selv og har erkendt mit liv og stukket en kurs jeg ville følge.

Mit liv har til tider budt på dramaer og traumatiske oplevelser og jeg har besluttet mig for at det ikke skal være dominerende for de valg jeg som voksen har mulighed for at tage. Nok har de farvet og nok er de en del af min historie, men jeg har besluttet mig for at resten af mit liv er på mine præmisser så vidt muligt og at jeg tager ansvaret for de valg jeg tager.

Der er kun en der har fulgt mig tyndt i mit liv – og hun vil også være der når jeg en dag skal herfra. Hun er min nærmeste rådgiver, mentor og hun ligger inde med de fleste af svarene. Mig selv.

Vi har kun et liv. Vi skal leve det. Med og uden angst. Helst bare leve uden at blive væltet af angst.

 • Jeg tror på at vi som mennesker kan meget mere end vi går og fortæller os selv. Hvad andre fortæller os og hvad vi rent faktisk præsterer
 • Jeg tror også på at vi præsterer alt for meget vi ikke behøver bare fordi vi glemmer at tage stilling til om det giver mening
 • Jeg tror at vi i vores krop og med vores fornemmelse i maven ligger inde med en viden som vi i mange år har overset
 • Jeg tror på at angst er en del af vores overlevelselsesevne og uden den vil vi komme slemt til skade. Når angsten er i balance lever vi et fleksibelt liv der giver os muligheder frem for begrænsninger
 • Jeg tror på at angsten har en grund, en historie som hvis vi lytter til den fortæller os vigtige ting vi har overset

Jeg kan hjælpe dig

Du er ikke alene med din angst. Vi er desværre rigtig mange danskere der kæmper for at slippe angst fordi den på et tidspunkt er tippet over og er begyndt at fylde for meget. I skrivende stund er vi faktisk 350.000 danskere, og jeg tør slet ikke tænke på hvor mange vi er på verdensplan.

De gode nyheder er at selvom vi er mange, så er der også kommet mere viden til, nye behandlinger og fordi du og andre er begyndt at åbne op og stå ved angsten er det blevet nemmere at dele erfaringer og hjælpe hinanden på kryds og tværs.

Jeg kan hjælpe dig med din angst fordi jeg selv har været ramt af angst og fordi jeg har gået mange veje der til sidst har resulteret i at jeg har sluppet den største del af min angst. Så stor en andel at jeg i dag føler jeg lever mit liv som jeg ønsker at leve det.

De erfaringer jeg har gjort mig, den viden jeg har tillært mig og de værktøjer jeg har brugt for at nå hertil vil jeg dele med dig.

Jeg kan hjælpe dig der:

 • har erkendt at du har angst
 • ved at der skal handling til for at slippe angsten
 • er parat til at smøge ærmerne op for at tage de vigtige beslutninger
 • er villig til at gå de skridt du ved inderst inde giver mening for dig
 • er kommet til den erkendelse at angsten skal håndteres – ikke undertrykkes og gemmes væk
 • tør tage chancen og mød dig selv i din reneste natur

Online kurser

Bliv den sejeste Angstfighter. Knæk koden på din angst – og giv slip!

 • Slip din angst med stærke stress- og angststrategier
 • Slip bekymringer og katastrofetanker med mindfulness
 • Skab nye, realistiske tanker, så du slipper angsten
 • Generobr dit liv – bliv den sejeste angstfighter!

Det samlede kursus, der hjælper dig med de seje og stærke værktøjer, der hjælper dig med at slippe angsten: viden, stressreducering, mindfulness, eksponering og eksponering!
  Læs alt om online kurset: Bliv den sejeste Angstfighter. Knæk koden på din angst – og giv slip!

Løs Angstmysteriet – Bliv klogere end din angst

Hvad er angst og hvordan den er opstået? Og kunne du tænke dig at finde ud af hvorfor du mærker de symptomer du gør?
  Få viden og lær om din angst gennem online kurset: Løs Angstmysteriet – Bliv klogere end din angst!

Slip Angsten med viden, stressreducering og mindfulness

Få hjælp til at slippe din angst med stressreducerende værktøjer. Få øvelser og afspændinger med det samme du har tilmeldt dig. Alle online kurserne kan bruges når som helst og hvor som helst – i dit helt eget tempo, uden stress og forventninger om at du skal præstere eller yde noget som helst.

Mindfulness virker – og det virker især godt hvis du er angst og stresset! Det er videnskabeligt bevist at viden om angst og træning af mindfulness hjælper hvis du vil slippe angsten. Bliv introduceret til mindfulness og start med mindfulnesstræningen allerede i dag!
  Læs alt om online kurset: Slip Angsten med viden, stressreducering og mindfulness!

Tag styring over angsten – med kognitive metoder og eksponering

Få hjælp til at slippe angsten ved at arbejde med uhensigtsmæssige tanke- og adfærdsmønstre! Det er ofte gennem tanker og adfærd at angsten udvikles og netop derfor er der god mulighed for at reducere på angsten når du påvirker tanker og adfærd.
  Få hjælp til at arbejde med dine tanker og adfærd med online kurset: Tag styring over angsten – med kognitive metoder og eksponering

Slip bekymringerne

Har bekymringerne taget over så meget over i dit liv – at det har udviklet angst?
  Få hjælp, indsigt og øvelser der hjælper dig med at slippe unødvendig bekymring og angst i online kurset: Slip bekymringerne!

Selvværdskuren: Få mod til at være den du er og stå op for dig selv. Nu og resten af livet

Vip angsten til side med et styrket selvværd. Tag selvværdskuren og få mod til at være tro mod det du føler og gør. Få mod til at stå op for dig selv, udtrykke dine behov, sige til og fra uden skyld og skam.
  Læs alt om hvad du får ud af at tage selvværdskuren her: ‘Få mod til at være den du er og stå op for dig selv. Nu og resten af livet

E-bøger

Skemaer

Angstskemaer er en e-bog sprængfyldt med kognitive skemaer lige til at printe ud.

Angstskemaerne har jeg selv benyttet mig rigtig meget af. De har hjulpet mig med at få mine tanker væk fra hovedet sådan at jeg kunne slippe bekymringerne.

Find mig på de sociale medier

Du finder Slip Angsten rundt om på de sociale medier som bla. Facebook, Twitter, Google+ og Linkedin. FacebookFacebook Slip AngstenGoogle+: Google + Slip angstenTwitter: Twitter Slipangsten Linkedin: Linkedin Slip Angsten.

Du kan se mere om de PR og sociale medier her.

Hvilke psykologiske retningslinier, har jeg benyttet mig af?

Jeg har siden jeg fik mit første angstanfald haft bekendtskab med følgende psykologiretninger og værktøjer: Gestalt terapi, drømmeterapi, tegneterapi, kropsterapi, urtemedicin, antidepressiver, beroligende medicin, kognitiv adfærdsterapi, psykoedukation, kunstterapi, mindfulness, ACT (acceptance and commitment therapy), NLP og positiv psykologi.

Det som har rykket for mig – det som har gjort, at jeg slipper angsten har været: Kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og ACT.

Hvor skal du starte du?

Slipangsten.dk er opbygget så du både finder viden, erfaringer og værktøjer herinde.

Nyhedsbreve: Skriv dig op til mine nyhedsbreve her

Online Kurser: Få hjælp til at slippe angsten med et online kursus

E-bøger om angst: Download en E-bog om hvordan du slipper angsten

Blog: Læs mine indlæg om angst, erfaringer og metoder til at slippe angsten

Test din angst: Hvilken type angst har du?

Læs hvad andre siger: Find udtalelser fra brugere og læsere på Slipangsten.dk

PR og medier: Find artikler fra aviser og medier om mig som person og om Slipangsten.dk

Links: Vil du vide mere end jeg tilbyder?

Kontakt: Kontakt mig her – hvis du har et spørgsmål eller andet

Med venlig hilsen,

Lise Kryger
/slipangsten.dk

Lise Kryger, Slip Angsten

LISE KRYGER

Indehaver af Slipangsten.dk

  HVAD SI’R DE ANDRE?

Lizl Rand, Chefredaktør, Aller Media AS: 
“Kan kun anbefale sitet slipangsten.dk og denne fine bog (Mindful Kørsel, Red.). Her er masser af viden og hjælp til dem, der lider af angst. Jeg synes du gør et fantastisk flot stykke arbejde for folk med angst og det du har bygget op er en kæmpe gave for andre. Det er flot og stort gået af dig!”

Mette Glargaard, Psykoterapeut: 
“Slip angsten ved Lise Kryger gør en kæmpe forskel. Både for at åbne op for tabuet angst, men også for at få sat nogle ord på, som mennesker der kæmper med angst kan bruge til at arbejde på at komme fri. Websitet kommer hele vejen rundt – med forum, blogs og videoer, der hjælper. Jeg følger Slip Angsten på Facebook og oplever en formidling på et meget højt fagligt niveau og med en personlig indleven og åbenhed, som er et eksempel til efterfølgelse!

Læs flere udtalelser her: Slip angsten referencer