fbpx

Hvad er Cool kids & Chilled? – angstbehandling til børn og unge

Ca. 1 ud af hvert 10. barn oplever en angst der fylder så meget, at det går ud over deres dagligdag, livsglæde og udvikling. Nogle børn vokser fra deres angst, mens andre oplever, at angsten hænger ved. Angstbehandlingsprogrammet Cool Kids og Chilled hjælper dit barn med at slippe sin angst – og hjælper dig med at hjælpe dit barn til det.

Cool Kids er ikke kun blevet godt kendt rundt omkring i verden, også her i Danmark har Cool Kids vundet indpas med videnskabeligt dokumenteret effekt.

Men hvad er Cool Kids egentlig – og hvordan hjælper det dit barn? Jeg har undersøgt det nærmere og beskrevet det kort her.

Hvad er Cool Kids og Chilled?

Cool Kids er et gennemprøvet, videnskabeligt angstbehandlingsprogram udviklet på Center for Emotional Health, Macquarie University i Australien. Programmet er blevet oversat til dansk på Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU), Aarhus Universitet . Her forskes der og undersøges på effekten af programmets effekt under danske forhold.

Cool Kids består af psykoedukation (som hjælper dit barn med at forstå, hvad angst er) og øvelser til at håndtere situationer, der vækker angst – og ikke mindst at mestre strategier og teknikker til at håndtere angst. Programmet er bygget på principperne fra den kognitive adfærdsterapi.

Cool Kids er et familiebaseret program. Du får som forælder derfor også indsigt og grundlæggende viden om angst og lærer metoder og strategier, så du klædes på til at støtte dit barn bedst muligt.

Chilled bygger på samme grundlag som Cool Kids, men henvender sig i stedet til unge mennesker.

Hvem kan programmet hjælpe?

Cool kids hjælper børn, der har angst i alderen 7-12 år. Chilled henvender sig til unge mellem 13-18 år.

Når dit barn rammes af angst, rammer det også dig og familien. Angst kan skubbe til familiens struktur, daglige mønstre, gøremål, forpligtelser og skabe stor fortvivlelse og frustration både for forældre men også hos søskende. Programmet er sammensat sådan, at du som forældre deltager aktivt og dermed støtter bedst muligt op om den udvikling, dit barn kommer igennem for at slippe sin angst.

Cool Kids og Chilled hjælper med angst som f.eks. generaliseret angst, social angst, panikangst, OCD, præstationsangst, seperationsangst, sygdomsangst, fobier m.v. Mere konkret kan problematikkerne lyde sådan: overbekymring, uro, katastrofetanker, skoleangst, skoleværing, overbekymring, selvværdsproblemer, eksamensangst og meget mere.

Hvordan fungerer det?

Forløbet foregår enten som individuel terapi forældre/barn, men kan også foregå i grupper med andre familier.

En af de største fordele ved at deltage i gruppeforløb er, at dit barn møder andre på samme alder og med samme udfordringer. De kan dele deres fælles kampe og sejre – og opleve, at de ikke er alene med deres tanker og følelser. De vil kunne hjælpe og støtte hinanden både under forløbet men også bagefter, ude i den virkelige verden.

Hvilke emner indeholder programmerne?

Der er flere emner, du og dit barn kommer igennem ved et cool kids / Chilled forløb. Her er nogle af de vigtigste emner, i kommer rundt om:

  • Psykoedukation: Had kendetegner og skaber angst – og hvordan behandles angst?
  • Kognitiv omstrukturering: Dit barn lærer at erstatte ængstelige tanker med rationelle og realistiske tanker.
  • Gradvis eksponering (trappestiger): Dit barn lærer at udsætte sig selv for situationer, der vækker unødig angst. Bl.a. for at hindre undgåelsesadfærd.
  • Responshindring: Dit barn lærer teknikker til ikke at reagere på ængstelige tanker og følelser og i stedet acceptere og tolerere tanker, følelser og fornemmelser.
  • Forældreadfærd: Du lærer, hvordan du med din adfærd og henigtsmæssige strategier bedst støtter dit barn i at slippe angsten.
  • Problemløsning: I lærer sammen at håndtere problemer fremfor, at de udvikler sig til unødig angst.
  • Færdighedstræning: I træner sociale færdigheder og assertiv kommunikation.

Virker det så?

Ifølge Vidensportal.dk viser “randomiserede, kontrollerede studier” fra Australien og Danmark en signifikant positiv effekt ved behandling af angst, hos børn og unge der gennemgår programmet. Læs mere om resultaterne og hvilke angsttyper, der bedst profiterer af Cool Kids behandlingen her.

Ca 30-40% af de børn, der gennemgår et Cool Kids forløb kommer ikke helt af med deres angst. Det kan f.eks. være børn, der kæmper med social angst og hvor gruppeterapien kan være en ekstra udfordring. Til børn, der ikke helt slipper deres angst i første forløb kan der tilføjes individuel, kognitiv terapi. Derudover, kan det evt. blive behov for at gennemgå forløbet mere end én gang. Læs evt. mere her.

Findes der andre “Cool Kids programmer”?

Ja, der findes flere “Cool Kids programmer”, se bare her:

Cool Little Kids Program

Programmet er målrettet børn mellem 3-6 år, der er i risiko og udviser ængstelig adfærd.

Cool Kids skolebaseret program

Denne version er specielt designet til skolemiljøet og tager højde for den kontekst, der kendetegner et skolemiljø.

Cool Kids Outreach Program

Programmet her er baseret på selvhjælp. Er barnet under 13 år understøttes forældrene af terapeut og selvhjælpsmaterialer. Der er også en version rettet mod unge – med forældrene i en støttende rolle.

Cool Kids Autism Spectrum Disorder Program

Denne version af programmet, er tilpasset børn med autisme.

Cool Kids Adolescent Anxiety and Depression Program

Dette program er målrettet unge mellem 12-18 år med enten angst eller depression som primær diagnose.

Læs mere om Cool Kids programmerne her.

Kilder:
Macquarie University: https://www.mq.edu.au/about/campus-services-and-facilities/hospital-and-clinics/centre-for-emotional-health-clinic/programs-for-children-and-teenagers
Center for psykologisk behandling for børn og unge: http://psy.au.dk/cebu/
Vidensportal.dk: https://vidensportal.dk/temaer/Born-med-angst/indsatser/cool-kids
Videnskab.dk: https://videnskab.dk/krop-sundhed/boern-med-angst-faar-effektiv-hjaelp-af-nyt-program

Indlægget her er blevet læst 752 gange!

Søg
Seneste indlæg
Seneste indlæg
Kategorier
Tags
Om Slip angsten

Privacy Preference Center