Generaliseret angst – hvordan slipper du bekymringerne?

Overbekymrer du dig om alt muligt – en slags evig bekymring, du ikke kan slippe? Bekymringerne kan være alt lige fra at nå bussen til at få købt ind og betalt regningerne – til fx din families helbred, og bekymringer om fortstående ulykker, som du vil forsøge at kontrollere eller undgå. Du kan også bekymre dig om bekymringerne…

Hvad er generaliseret angst?

Hvis du konstant bekymrer dig og det begynder at fylde for meget, så meget at du mærker angst – er der stor sandsynlighed for at det du kæmper med er det, der kaldes for ‘Generaliseret angst’. Alstå, en angst, der bunder i daglige overbekymringer.

Symptomerne på generaliseret angst er både psykiske og fysiske, og er ikke nødvendigvis sammenhængende med bestemte situationer – derfor udtrykket ‘generaliseret’. Både mænd og kvinder kan lide af generaliseret angst men der er tendens til, at der er en overvægt af kvinder. Generaliseret angst ses ofte i sammenhæng med andre angsttilstande og depression.

Men hvordan opleves generaliseret angst egentlig?

Fysiske symptomer på generaliseret angst

Her kommer nogle af de symptomer du kan opleve, når dine bekymringer tager overhånd og begynder at fylde mere end hvad der er nødvendigt og konstruktivt.

 • Hjertebanken
 • Rysten
 • Hjertebanken
 • Sveder
 • Mundtørhed
 • Åndenød
 • Kvælningsfornemmelse
 • Kvalme eller uro i maven
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Snurren i fingre, læber og hud

Det er ikke sikkert du oplever alle symptomerne – det er forskelligt fra person til person og er afhængig af intensitet den dag, du mærker angsten. Nogle oplever angsten konstant i mindre doser, hos andre svinger den op og ned i perioder.

Psykiske symptomer på generaliseret angst

Den konstante overbekymring medfører ofte psykiske symptomer som fx:

 • Øget irritabilitet
 • Mistet koncentrationsevne
 • Søvnmangel
 • Anspændt psykisk
 • Rastløshed

Sikkerhedsadfærd

Sikkerhedssøgende adfærd kan, for dig der har generaliseret angst, være: beroligende medicin, en drink, kontrol over al egen adfærd, undgåelse af aktiviteter, der kan forårsage ulykker for enten dig selv eller din familie m.m.

Det kan også være, at du prøver at stoppe eller standse bekymringerne ved fx at du:

 • foretager dig en hel masse aktiviteter for ikke at få tid til at bekymre dig
 • undgår at være alene med dig selv fordi ‘så kommer tankerne og bekymringerne ikke’
 • eller foretager dig andre handlinger, fordi det beroliger dine bekymringer for en stund (som fx søger gentagne bekræftelser eller beroligelse hos andre).

Hvorfor får du generaliseret angst?

Din grund er altid unik og lægger sig op af din personlighed, din natur, din opvækst, måde at tænke og føle på – kultur osv. osv.

Men det ses ofte, at det er personer som har tendens til sårbarhed og følsomhed, der udvikler generaliseret angst. Det kan være medfødt eller komme gennem opvæksten, som kan have givet dig utrygge rammer og givet dig en grundlæggende vagtsomhed overfor forandringer, kontroltab og mulige farer.

Generaliseret angst er det man i gamle dage kaldte for bekymringsangst.

Hvad kan du selv gøre for at slippe bekymringer og generaliseret angst?

Først og fremmest: Søg viden. Få indsigt. Bliv klogere på din egen angst. Du finder masser af viden og værktøjer om hvordan du slipper generaliseret angst her på Slipangsten.dk.

Grundlæggende er det vigtigt, at du tjekker dig selv for om du har stress. Stress er givetvis den udløsende faktor som har været med til at dine naturlige bekymringer har udviklet sig til overbekymring og udviklet generaliseret angst. Sørg for at sænke stressniveauet, så dit alarmeberedskab kommer i balance igen.

Uvished om fremtiden kan være svær at håndtere og ingen af os kan vide, hvad morgendagen bringer. Prøv om du kan øve dig i at være med bekymringer og ubehagelige tanker. Tag et lille skridt af gangen. Øg din tidsrummet hvor du bliver i bekymringen langsomt, så du øger din tolerance for at kunne være med dine tanker og følelser. Du behøver ikke at handle på alle dine bekymringer.

Håndtér de bekymringer som er reelle. Udskyd dem ikke. Og håndtér de bekymringer, som kun er støj. Øv dig i at løse problemer. Det giver dig et solidt grundlag at slippe angst og bekymringer på.

Lav små eksperimenter med din adfærd så du gradvist nærmer dig de situationer, du før undgik pga. angst.

Eksponering dig fri af overbekymringerne

Hvis du lider af generaliseret angst, mærker du sikkert en stor trang til at undgå angsten ved at undgå visse situationer. Det kan være situationer, som trigger dine bekymringer som fx at dine familiemedlemmer er på tur og kommer lidt for sent hjem – eller at de ikke ringer, efter at de er ankommet til deres destination. Måske laver du aftaler som skal forsikrer dig, at der ikke er sket din familie noget, at de skal ringe på bestemte tidspunkter. Adfærd, som bekræfter dine bekymringer lige når de ringer, men som også er med til at opretholde forestillingerne og overbevisningerne om at holde fast og kontrollere, som så igen – vedligeholder angsten.

Når du eksponerer gradueret, tager du et lille skridt af gangen, for at få dig til at mestre det ukontrollerede og rumme det uvisse. Langsomt øve du dig i, skridt for skridt, at slippe mere og mere af kontrollen og bekymringerne.

Når du eksponerer, måler du dit angstniveau løbende undervejs. Du bruger en angstskala som du hele tiden forholder dig til, så dit angstniveau ikke bliver for højt, men samtidig nok til, at du udvikler dig og oplever success.

Overeksponering, er når du eksponerer og dit angstniveau ryger for højt op. Undereksponering er når du ikke udfordrer angsten nok til, at du mærker angsten og lærer at håndtere den.

Brug mindfulness til at håndtere generaliseret angst

Mindfulness har en dokumenteret reducerende effekt på stress og angst. Mindfulness er en gammel tibetansk tradition for meditation, hvor du træner bevidst nærvær, dvs. optræner din evne til bevidstat være nærværende og opmærksom. Når du er tilstede i núet og opmærksom på den situation, du befinder dig i – er det meget svært at føle angst. Dvs. du træner dit fokus, så du kan flytte det med dine tanker fra at tænke på dét der giver dig angst – til den situation, du er i.

Mange af vores tanker handler om at tolke og vurdere fortid eller fremtid og disse vurderinger og fortolkninger kan medbringe mange følelser – som fx angst. Derfor, når du fokuserer neutralt, på det der er omkring dig i øjeblikket – forsvinder angsten.

Mindfulness er en metode til at give dig selv en pause men også til at reducere angsten, mens den står på eller er på vej til at bygge op.

Gå i angstterapi hos en psykolog

Nogen gange kan angsten ha bidt sig så godt og grundigt fast i dine tanker og krop, at du har brug for hjælp fra en psykolog.

Du kan få hjælp til at slippe generaliseret angst hos psykologer, der især beskæftiger sig med kognitiv adfærsterapi eller ACT.

Kognitiv adfærdsterapi hjælper dig, der har generaliseret angst. Her lærer du at påvirke dine tanker og lærer at vende ‘negative’ tankemønstre til ‘realistiske tanker’. Psykologen benytter sig af analyse, vurderinger, eksponering ved undgåelsesadfærd, systematisk problemløsning, tidsplanlægning og afspænding.

Ved at arbejde med dine tanker kan du påvirke de tankerækker, som ofte ligger forud for din angst- eller angstanfald. Her arbejder du bla. med dine kerneantagelser (antagelser, du har om dig selv ) og de leveregler, du har sat op for dig selv og som er med til at vedligeholde angstens tag i dig.

Du kan med fordel supplere din psykologbehandling med min bog: Bliv den sejeste Angstfighter – både før, under og efter terapien.

Anden terapeutisk behandling

Der er mange metoder at anvende til generaliseret angst, og mange terapeuter vil give deres argument for, hvorfor en metode er bedre end en anden. Det kan fx være TFT (tankefeltterapi) hypnose og andre former. Jeg har ikke selv prøvet TFT, og hypnose virkede ikke på mig. Læs evt. mere om de forskellige terapeutiske retninger som fx psykoanalyse, gestaltterapi, drømmetydning m.m.

Kropslig behandling

Du kan lære at bruge din vejrtrækning, sådan at du undgår at angsten får dig til at hyperventilere og danne angstfremkaldende følelser. Træn fx din vejrtrækning sammen med en afspændingspædagog eller med alexanderteknik.

Afspændingsøvelser hjælper dig også med holde kroppen på et naturligt spændingsforhold, og dermed nedsætte chancen for at blive angst.

Sund kost og motion er også vigtigt i forhold til at forebygge generaliseret angst.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling hører ikke under mit felt. Jeg vil anbefale dig at tage kontatkt til din læge for at høre, hvad du har af muligheder.

 

 

Opdateret: 27. sep 2018
Udgivet: 12. sep 2012
Få hjælp af angstbehandler online eller i Hørsholm

Indlægget her er blevet læst 17605 gange!