fbpx

Generaliseret angst – hvordan slipper du bekymringerne?

Overbekymrer du dig om alt muligt – en slags evig bekymrings tendens, du ikke kan slippe? Bekymringerne kan handle om alt lige fra at nå bussen til at få købt ind og betalt regningerne – til fx din families helbred, og bekymringer om fortstående ulykker, som du vil forsøge at kontrollere eller undgå. Du kan også bekymre dig om det faktum at du bekymrer dig…

Hvad er generaliseret angst?

Hvis du konstant bekymrer dig om forskellige ting og det begynder at fylde for meget, så meget at du mærker stærk angst – er det måske fordi du kæmper med det, der kaldes for ‘Generaliseret angst’. Alstå, en angst, der bunder i daglige overbekymringer.

Symptomerne på generaliseret angst er både psykiske og fysiske, og er ikke nødvendigvis sammenhængende med bestemte situationer – derfor udtrykket ‘generaliseret’. Både mænd og kvinder kan lide af generaliseret angst men der er tendens til, at der er en overvægt af kvinder. Generaliseret angst ses ofte i sammenhæng med andre angsttilstande og depression.

Men hvordan opleves generaliseret angst egentlig?

Fysiske symptomer på generaliseret angst

Her kommer nogle af de symptomer du kan opleve, når dine bekymringer tager overhånd og begynder at fylde mere end hvad der er nødvendigt og konstruktivt.

 • Hjertebanken
 • Rysten
 • Hjertebanken
 • Sveder
 • Mundtørhed
 • Åndenød
 • Kvælningsfornemmelse
 • Kvalme eller uro i maven
 • Svimmelhed
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Snurren i fingre, læber og hud

Det er ikke sikkert du oplever alle symptomerne – det er forskelligt fra person til person og er afhængig af intensitet den dag, du mærker angsten. Nogle oplever angsten konstant i mindre doser, hos andre svinger den op og ned i perioder.

Psykiske symptomer på generaliseret angst

Den konstante overbekymring medfører ofte psykiske symptomer som fx:

 • Øget irritabilitet
 • Mistet koncentrationsevne
 • Nedstemthed / tristhed
 • Anspændt psykisk
 • Rastløshed

Sikkerhedsadfærd

Sikkerhedssøgende adfærd kan, for dig der har generaliseret angst, være: beroligende medicin, en drink, undgåelse af aktiviteter, som du tænker kan forårsage ulykker for enten dig selv eller din familie m.m.

Det kan også være, at du prøver at stoppe eller standse bekymringerne ved fx at du:

 • foretager dig en hel masse aktiviteter for ikke at få tid til at bekymre dig
 • undgår at være alene med dig selv fordi ‘så kommer tankerne og bekymringerne ikke’
 • eller foretager dig andre handlinger, fordi det beroliger dine bekymringer for en stund (som fx søger gentagne bekræftelser eller beroligelse hos andre).

Hvorfor får du generaliseret angst?

Din grund er altid unik og lægger sig op af din personlighed, din natur, din opvækst, måde at tænke og føle på – kultur osv. osv.

Det ses ofte, at det er personer som har tendens til sårbarhed og følsomhed, der udvikler generaliseret angst. Men, de fleste eksperter vil mene, at det altid vil være tale om en kombination af arv og miljø (biologiske, psykologiske og sociale faktorer) som er årsagen til, at man udvikler generaliseret angst.

Generaliseret angst er det man i gamle dage kaldte for bekymringsangst.

5 tip til hvad du selv kan gøre for at slippe bekymringer og generaliseret angst?

 1. Først og fremmest: Søg viden. Få indsigt. Bliv klogere på din egen angst. Du finder masser af viden og værktøjer om hvordan du slipper generaliseret angst her på Slipangsten.dk.
 2. Sørg for at sænke dit stress niveau. Læs mere om det er: Stress
 3. Uvished om fremtiden kan være svær at håndtere og ingen af os kan vide, hvad morgendagen bringer. Prøv om du kan øve dig i at lade bekymringerne være. Lad dem passe sig selv. Lad dem komme og gå, alt i mens du fokuserer på det du har gang i her og nu.
 4. Øv dig i problemløsning. Forhold dig konstruktivt og tag handling på det som kan handles på.
 5. Lav små eksperimenter med din adfærd. Nærme dig gradvist de situationer, du før undgik pga. din angst.

Tag et lille skridt af gangen. 🤎

Slip bekymringerne ved eksponering

Hvis du lider af generaliseret angst, mærker du sikkert en stor trang til at undgå angsten ved at undgå visse situationer. Det kan være situationer, som trigger dine bekymringer som fx at dine familiemedlemmer er på tur og kommer lidt for sent hjem – eller at de ikke ringer, efter at de er ankommet til deres destination. Måske laver du aftaler som skal forsikrer dig, at der ikke er sket din familie noget, at de skal ringe på bestemte tidspunkter. Adfærd, som bekræfter dine bekymringer lige når de ringer, men som også er med til at opretholde forestillingerne og overbevisningerne om at holde fast og kontrollere, som så igen – vedligeholder angsten.

Når du eksponerer gradueret, tager du et lille skridt af gangen, for at få dig til at mestre det ukontrollerede og rumme det uvisse. Langsomt øve du dig i, skridt for skridt, at slippe mere og mere af kontrollen og bekymringerne.

Når du eksponerer, måler du dit angstniveau løbende undervejs. Du bruger en angstskala som du hele tiden forholder dig til, så dit angstniveau ikke bliver for højt, men samtidig nok til, at du udvikler dig og oplever success.

Overeksponering, er når du eksponerer og dit angstniveau ryger for højt op. Undereksponering er når du ikke udfordrer angsten nok til, at du mærker angsten og lærer at håndtere den.

Gå i angst terapi hos en terapeut

Nogen gange kan angsten ha bidt sig så godt og grundigt fast i dine tanker og krop, at du har brug for hjælp fra en terapeut (som både kan være en psykoterapeut eller autoriseret psykolog).

Du kan få hjælp til at slippe generaliseret angst hos terapeuter, der især beskæftiger sig med metakognitiv terapi, ACT eller kognitiv adfærdsterapi.

Andre terapeutiske metoder

Der er mange metoder at anvende til generaliseret angst, og mange terapeuter vil give deres argument for, hvorfor en metode er bedre end en anden. Det kan fx være TFT (tankefeltterapi) hypnose og andre former. Læs evt. mere om de forskellige terapeutiske retninger som fx psykoanalyse, gestaltterapi, drømmetydning m.m.

Kropslig behandling

Du kan lære at bruge din vejrtrækning, sådan at du undgår at angsten får dig til at hyperventilere og danne angstfremkaldende følelser. Træn fx din vejrtrækning sammen med en afspændingspædagog eller med alexanderteknik.

Afspændingsøvelser hjælper dig også med holde kroppen på et naturligt spændingsforhold, og dermed nedsætte chancen for at blive angst.

Sund kost og motion er også vigtigt i forhold til at forebygge generaliseret angst. Motion har en direkte stress reducerende effekt. Læs mere om det her.

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling hører ikke under mit felt. Jeg vil anbefale dig at tage kontatkt til din læge for at høre, hvad du har af muligheder.

Indlægget her er blevet læst 18652 gange!

Seneste indlæg
Seneste indlæg
Kategorier
Tags
Om Slip angsten

Privacy Preference Center