Angst og selvhjælp

Vil du slippe din angst – så udøv selvhjælp! Selvom du har angst og føler at arme og ben er bundet på ryggen, så er der masser af selvhjælp du kan udføre i det daglige for at holde angsten for døren. Det er ikke sikkert det er nok, men med nogle grundlæggende strategier, vil det være muligt at nedsætte chancen for at angsten får overtaget.

Fortsæt læsning

Hvad er angst

Angst er en naturlig del af mennesket og livet. Det er en følelsestilstand som gør, at vi har lært at overleve gennem tiden. Når vi indfinder os i en presset situation, hvor vores liv eller eksistens bliver truet, opstår denne følelse for at få os til at handle. Angst gør, at vi føler et ubehag psykisk – og fysisk går der helt konkret et alarmberedskab i gang for at få os til at handle.

Fortsæt læsning

børne- og ungeområdet,depression,depressiv,diagnostik,helbredstjek,ikke-psykotiske lidelser,OCD,psykiatriske,psykisk syge,sindslidelse,socialfobi,somatisk,spiseforstyrrelser

9 pakker til psykiatrien

Fra 1. januar 2013 vil de 9 pakker indgå i den psykiatriske behandling af ikke-psykotiske lidelser

Fra 1. januar 2013 vil pakkeforløb være et velkendt fænomen i den danske psykiatriske behandling, som den er på det somatiske område i dag.

Pakkerne er et led i en større plan for psykiatrien som skal give bedre kvalitet og øge middellevetiden for psykisk syge, mht. ensartet udredning og gennemsigtighed for patienter og pårørende. Derudover skal bedre diagnostik og helbredstjek løfte indsatsen.

Iflg. Danske Regioners rapport: ”Kvalitet i psykiatrien – ny dagsorden for diagnostik og behandling”, er der blevet opsat 5 målsætninger hvoraf det ene hedder ensartet udredning og behandling. Det er meningen at pakkerne skal være med til at bidrage til denne målsætning.

Pakkerne består af:

  1. Angst og Socialfobi
  2. Bipolar affektiv sindslidelse
  3. Depressiv enkeltepisode
  4. Periodisk depression
  5. Spiseforstyrrelser
  6. Personlighedsforstyrrelser
  7. Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion
  8. OCD
  9. Udredning

Der forventes at komme flere pakker – bla. på børne- og ungeområdet i løbet af efteråret 2012, og en række voksen-ambulante pakker for de stationære forløb.

Kilde: Psykiatrien i Syddanmark


Fortsæt læsning Ingen kommentarer

antidepressiver,depression,psykiske problemer,søvnløshed,stress

Flere og flere gymnasieelever på antidepressiver

og iflg. en rundspørge, foretaget af DR Analyse er der 3 ud af 4 gymnasier som sender flere og flere gymnasieelever til psykolog end de gjorde for 5 år siden.

  

Derudover beretter ca. 50% af de adspurge rektorer af der er væsentlig flere elever som lider af psykiske problemer, som fx. depression, stress, angst og søvnløshed.
Iflg. tal fra Sundhedsstyrelsen var antallet af unge op til 20 år som var på antidepressiver sidste år rekordhøjt. 16.305 fik antidepressiv medicin i 2011 – en fordobling i forhold til 2004.

Kilde: DR

Fortsæt læsning Ingen kommentarer

Agorafobi,Angst,Enkel fobi,helbredsangst,hjerne,konsekvenser,kost,medicin,motion,OCD,Panikangst,pårørende,selvhjælp,Socialangst,socialfobi,stressreducering,sundhed,Sygdomsangst,symptomer,Terapi

Angstfakta

Her får du en oversigt over de indlæg jeg har skrevet om fakta om angst!

Hvad er angst?

Fortsæt læsning 1 kommentar