Socialangst

Socialfobi / Social angst

Alle mennesker kan få en snert af social angst ind i mellem. En angst der dukker op i en social sammenhæng. For de flestes vedkommende forsvinder angsten hurtigt igen. Mens den for andre bliver hængende og udvikler sig til en altoverskyggende social angst og social fobi.

Nogen oplever at social angst altid har været en del af deres liv, andre oplever social angst i en periode. At opleve social angst er ret almindeligt i vores kultur.

Alle mennesker har på et eller andet tidspunkt i deres liv oplevet at blive usikker på sig selv i samvær med andre mennesker. Nogle oplever også at blive nervøse og decideret utrygge i situationer hvor der er flere mennesker til stede.

Nogle er nervøse, når de skal holde tale, eller på anden vis, bliver centrum for en gruppe menneskers opmærksomhed. Men det betyder ikke, at man lider af socialfobi.

Socialfobi er, når du begynder at undgå situationer, hvor der kan opstå social angst. Socialfobien kan udvikle sig til at blive en lidelse, hvor du isolerer dig fra sociale situationer og arrangementer.

Angst i sociale sammenhænge

For dem der blot oplever snerten af socialangst, vil ubehaget, for de flestes vedkommende, forsvinde igen med tiden. De går, omend med en smule ubehag, ind i situationen igen, hvorefter de får vendt deres oplevelse til en okay oplevelse og udvikler derfor ikke en socialfobi.

For andre kan oplevelsen været så ubehagelig, at de oplever en stærk modvilje i at indgå i de samme sociale sammenhænge igen. Især hvis oplevelsen gentager sig, vil der kunne udvikles en socialfobi.

Socialangst er angst for at blive gjort til grin, set ned på eller kritiseret i samværet med andre mennesker. Har du socialangst undgår du kontakt og situationer, der fremprovokerer angst eller minder om en tidligere angstfuld oplevelse.

Selvom en har socialangst, og undgår kontakt med situationer og andre mennesker, er det sociale behov der stadig, og bliver derfor både underkendt og undertrykt. Derfor er der mange med socialfobi der oplever at føle sig isoleret og ensomme.

Fordelingen af folk med socialfobi er ca. 50/50 % mænd og kvinder.

Har du social angst?

For nogle er der overhovedet ingen tvivl om der er tale om angst. Angst i sociale sammenhænge kan være meget tydelig. Mens det for andre kan det være helt nyt og svært at tyde om det de føler er social angst.

Her er nogle tegn som kendetegner at det voldsomme ubehag du mærker i visse sociale sammenhænge er social angst:

 • rysten
 • sveder
 • anspændt
 • ondt i maven
 • rødmen
 • stammen
 • kvælningsfornemmelser
 • svimmelhed
 • uvirkelighedsfølelse
 • snurren i hænder, læber og hud
 • hedeture
 • kuldegysninger
 • grådanfald
 • åndedrætsbesvær

Du vil ydermere kunne opleve myldertanker, og et hav af tanker som fx: “Hvad nu hvis…” og ” – om lidt går det garanteret galt!”. Tanker, der kører i ring og som blot er med til at kickstarte angst og øge angsten.

Se mere om angst symptomer her!

Angst kan komme lige pludselig, og ofte vil du opleve en ekstrem trang til at undgå sociale sammenhænge som dissse:

 • fødselsdage
 • receptioner
 • familiefester
 • restauranter / Caféer
 • fremlæggelser
 • bus/tog og anden off. transport
 • at vise andre de har socialfobi
 • andre sociale sammenhænge

Det kan også være et tydeligt tegn på at du lider af social angst,  hvis du har et udpræget behov for at skjule din angst og nervøsitet. Det kan fx være at du benytter dig af det der kaldes for “sikkerhedssøgende adfærd” så andre ikke kan se, hvordan du har det og at du lider af social angst.

Sikkerhedsadfærd

Sikkerhedssøgende adfærd for at skjule social angst kan fx være: beroligende medicin, en drink, undgå øjenkontakt, medbringe eller bruge genstande som kan abstrahere fra andres opmærksomhed som fx. vandflaske, ryge, læse i en bog, tygge tyggegummi, have walkman på, gøre sig ubemærkede, skjule rødmen med make-up eller sol, holde hårdt på glas og bestik, undgå at hælde vin op til sidemanden, kontrol over al egen adfærd, undgår folk man finder interessante, eller folk man ser op til.

Social angst kan nemt skjules, og du kan godt være udadvendt og socialt opsøgende selvom du lider af social angst.

Hvorfor social angst?

Det er naturligt at vi mennesker kan føle ubehag i samværet med andre mennesker, uden at vi af den grund lider af social angst. Det er en del af vores overlevelsesinstinkter, som gør, at vi kan sortere situationer fra i vores liv, som kan have en skadelig indvirkning på vores eksistens.

Angst sørger for at vi formår at skille os fra personer, der fx har en voldelig eller destruktiv adfærd mod os, så vi i stedet søger nye konstruktive relationer og omgangsformer. Det samme sker når du mærker angst i sociale sammenhænge, her er realiteten slået ud af kurs, og du undgår situationen for at undgå angsten, og ikke nødvendigvis en destruktiv situation.

Mange med oplever deres første sociale angst i teenageårene, og de fleste har allerede anlæg for angst fra barnsben af. Det er ofte generte, konfliktsky og nervøse børn. Lavt selvværd er næsten altid til stede ved socialangst.

Den sociale angst kan udløses af stress, kriser, negative oplevelser og traumer, mobning m.m.

Hvad kan du gøre hvis du har socialangst?

Psykologisk/terapeutisk behandling mod social angst

Der er mange metoder at anvende for at afhjælpe socialangst, og mange terapeuter vil give deres argument for hvorfor en metode er bedre end en anden. De retninger som har videnskabeligt dokumenteret bedste resultater når du vil slippe angsten er bla. Kognitiv adfærdsterapi – herunder også eksponering, og ACT og mindfulness.

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi  bliver ofte brugt til behandling af social angst. Her lærer du at tilnærme dig de angstfyldte situationer med små, gradvise trin, så du langsomt opnår tryghed i forbindelse situationen.

Ved kognitiv adfærdsterapi bruger du flere parametre til at justere den angstspiral du er hvirvlet ind i. Ved at arbejde med dine tanker, kan du påvirke de tankerækker, som ofte ligger forud for din angst eller angstanfald. Her arbejdes også med dine skemata – de grundholdninger du har om dig selv, og de leveregler du har sat op for dig selv og som er med til at vedligeholde angstens tag i dig.

  Få hjælp til at slippe angsten med kognitive metoder og eksponering – få adgang til online kurset i dag: Online kurset: “Tag styring over angsten – med kognitive metoder og eksponering

Psykoedukation (læren om psyken) er vigtigt. Det giver mening at lære hvad der sker med kroppen når du mærker angstsymptomerne, så du forstår hvorfor du oplever de symptomer som du mærker når du bliver angst.

  Få viden og indsigt i hvordan du slipper bekymringer og angst i online kurset: Generaliseret angst: Slip bekymringerne (du kan sagtens bruge kurset selvom din angst mest dukker op i sociale sammenhænge).

Stressreducering kan afhjælpe socialangst, da der er en stærk tendens til at angstanfaldene ved opstår når kroppen i forvejen er i “alarm-beredskab”.

  Få hjælp til din stressreducering med online kurset: Slip Angsten med viden, stressreducering og mindfulness

 

Eksponering

Hvis du har socialangst, har du med stor sandsynlighed mærket angsten i samvær med andre og derfor anlagt dig en undvigende adfærd.

En undvigende adfærd kan fx være, at du er begyndt at undgå indkøbscenteret, da det var der du oplevede angsten, og nu kun kommer der når der er få mennesker. Det kan også være du er holdt op med at gå på café fordi du frygter at nogen skal se at du føler angst eller lignende.

Denne undvigende adfærd kan give dig endnu mere angst, fordi du holder fast i din overbevisning om det er stedet, der giver dig angst eller at du helt sikkert VIL føle angsten dér.

Når du eksponerer gradueret, tager du et lille skridt af gangen og nærmer dig stedet eller situationen lidt efter lidt. Når du eksponerer, måler du dit angstniveau hele tiden. Du bruger en angstskala, som du hele tiden forholder dig til så dit angstniveau ikke bliver for højt, men samtidig nok til at du udvikler dig og oplever success.

  Få hjælp til at eksponere gradvist med online kurset: “Tag styring over angsten – med kognitive metoder og eksponering

Mindfulness og socialangst

Mindfulness har en dokumenteret reducerende effekt på stress og angst!

Mindfulness er en gammel tibetansk tradition for meditation som træner bevidst nærvær… dvs. nærvær og opmærksomhed. Når du er til stede i núet og er opmærksom på den situation du befinder dig i – er det meget svært at føle angst. Dvs. du træner dit fokus så du kan flytte det med dine tanker fra at tænke på det der giver dig angst til den situation du er i.

Mange af vores tanker handler om at tolke og vurdere fortid eller fremtid, og disse vurderinger og fortolkninger kan medbringe mange følelser og også angst. Derfor, når du fokuserer neutralt på det der er omkring dig i øjeblikket – forsvinder angsten.

Mindfulness er en metode til at give dig selv en pause, men også til at reducere angsten, mens den står på eller er på vej til at bygge op.

 Få hjælp til at slippe angsten med teknikkerne fra mindfulness – få adgang til online kurset: “Slip Angsten med stressreducering og mindfulness

Kropslig behandling og socialangst

Vejrtrækningen kan med fordel trænes, sådan at du med din krops ro kan afværge hyperventilation og angstfremkaldende følelser.

Afspændingsøvelser er vigtige, i forhold til at holde kroppen nede på et naturligt spændingsforhold, og derved nedsætte chancen for at blive angst.

  Få hjælp til at slippe spændingerne og angsten – med online kurset: “Slip angsten med stressreducering og mindfulness

Sund kost og motion er vigtig i forebyggelse mod socialangst.

Medicinsk behandling når du har socialangst

Anti-depressiv medicin  kan være en hjælp til dig der har så svær social angst, at du ikke kan arbejde konstruktivt med dig selv, tanke- følelse- og adfærdsmæssigt. I så fald får du mest ud af medicinen, når du får hjælp til at håndtere angsten samtidig.

Når du får hjælp til at håndtere angsten betyder det at du vil kunne forebygge at ny angst opstår, når du en dag trapper ud af antidepressiverne igen.

Kontakt din læge for bedste vejledning.

 

Indlægget her er blevet læst 7057 gange!

Tags:, ,

Trackback fra din side.

Lise Kryger

Tak fordi du læser med! Jeg hedder Lise, og jeg har tilegnet mig stor erfaring indenfor området angst og angstreducering. Det har jeg, fordi jeg selv fik svær socialangst som 15 årig og gik med det ubehandlet indtil jeg var i starten af 30'erne. I dag har jeg sluppet ca. 80% af min angst med værktøjerne viden, stressreducering, mindfulness, kognitive metoder, eksponering og ACT. Få hjælp til også at slippe din angst i dag, med alle værktøjerne i online kruset: Bliv den sejeste angstfighter, knæk koden på din angst – og giv slip! Jeg har tidligere arbejdet som eksponeringslærer ved Jysk Psykologcenter. Jeg har en uddannelse som grafiker. Jeg håber, og brænder for at min viden og erfaring med angst, hjælper dig til også at slippe din angst. Nyd godt af dette med viden, gode råd om at slippe angsten samt nyheder og tilbud gennem mine nyhedsbreve. De bedste hilsener, Lise Kryger, indehaver af Slipangsten.dk